Sak nr. 1448 Sak nr. 1448: Påstand om feilbehandling/medisinering av hund

Kategori
119
Dyr
115
År
2009
Referansesaker

Sak nr. 1448: Påstand om feilbehandling/medisinering av hund

Saken er innsendt av en dyreklinikk v/ innklaget veterinær på bakgrunn av at hundeeier hadde stevnet dyreklinikket for tingretten med påstand om feilbehandling, slik at hunden senere døde.

Veterinærens ansvar


Påstand om feilbehandling/medisinering av hund

I denne saken er Rettsrådet bedt om å se på R Dyreklinikk sin håndtering og behandling av Dobermann tispe, L f. 1995. Eier mener at feilmedisinering og på andre måter feil behandling av hunden ved R Dyreklinikk førte til at hunden senere døde.

Rettsrådet har valgt å legge vekt på de to siste konsultasjonene ved R Dyreklinikk, henholdsvis 31.08.04 og 08.10.04. Det skal bemerkes at hunden i juni samme år fikk fjernet en svulst på venstre forben. Biopsimateriale fra svulsten ble innsendt for histopatologisk undersøkelse med diagnose lipom (godartet fettvevssvulst). Ved konsultasjonen i august ble det påvist noen små hudtumores, men det er ikke anmerket hvorvidt det ble tatt biopsi av disse.

Det ble tatt blodprøver ved begge konsultasjoner, den første blodprøven viste normale funn, mens det ved den neste ble påvist forhøyet antall granulocytter. Tispa hadde noe utflod fra vulva, livmoren ble påvist svakt forstørret og væskefylt ved ultralyd, og tispa ble behandlet med antibakterielle og betennelseshemmende legemidler. Da hunden ikke ble bedre og hadde et uspesifikt bilde på sykdom, ble den rekvirert til klinikk S for videre utredning og oppfølging. Hunden døde, og den ble obdusert den 19.10.04. Ved obduksjon ble det påvist kreftsykdommen malign histiocytose med spredning til flere organer.

Undersøkelsen og behandlingen hunden fikk ved R Dyreklinikk, har etter Rettsrådets vurdering ikke hatt noen betydning for utfallet, det at hunden døde av en kreftsykdom. Etter Rettsrådets mening viser journalene fra de to konsultasjonene at hunden har vært grundig og adekvat utredet.