Sak nr. 1577 Sak nr. 1577: Veterinærundersøkelse og grunnlag for avliving av valp

Kategori
245
Dyr
115
År
2013
Referansesaker

Sak nr. 1577: Veterinærundersøkelse og grunnlag for avliving av valp

Mattilsynet, Regionkontoret for …, har mottatt klage fra en oppdretter av hunderasen chihuahua i forbindelse med veterinær Xs undersøkelse og avlivning av en valp av denne rasen.

Rettsrådets uttalelse:

Avlivningen ble foretatt på grunnlag av eiers opplysninger og ønske. Veterinæren foretok før avliving en klinisk undersøkelse av valpen, men fant ikke symptomer som underbygget den diagnosen eier selv hadde stilt. Regionkontoret ber rettsrådet vurdere om veterinæren handlet i strid med dyrehelsepersonelloven eller annet regelverk da hun avlivet valpen uten å foreta ytterligere undersøkelser for å sannsynliggjøre/bekrefte eiers opplysninger.

Et dyr er dyreeiers eiendom og spørsmålet om avliving slik som i denne saken, berører ikke dyrehelsepersonelloven eller lov om dyrevelferd. Saken ligger derfor ikke innenfor rettsrådets mandat å vurdere.