SEND DIN KLAGE TIL VETERINÆRMEDISINSK RÅD

Send til: MARIT.NESJE@NMBU.NO

Eller bruk klageskjema

Navn
Epost
Adresse
Postnummer
Telefon
Last opp klage (PDF)
Informasjon om dyret/pasienten (Art, rase, alder, kjønn)
Hvem klager du på? (Veterinærens navn, adresse og klinikk)
Hva gjelder klagen? (Beskrivelse)
Er klagen sendt til Mattilsynet eller annen instans (eks forbrukerrådet) ? (evnt når)
Klage innsendt