Send din klage til Veterinærmedisinsk råd

om dyret/pasienten (Art, rase, alder, kjønn)