SAK NR. 1336: TISPE MED FORTSATT LØPETID ETTER OVARIEHYSTEREKTOMI

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2005
Referansesaker:
SAK NR. 1336: TISPE MED FORTSATT LØPETID ETTER OVARIEHYSTEREKTOMI

Rettsrådet uttalelse:

Tispa L, blandingshund, fire år, gjennomgikk ovariehysterektomi den 26.02.04 hos veterinær X. Under operasjonen oppstod det komplikasjoner med blødninger på grunn av vansker med å komme til omkring høyre eggstokk. Eggstokkene ble undersøkt ved uttaket. Etter operasjonen fikk veterinæren mistanke om blødning og ventet med å sende hunden hjem inntil tilstanden hadde stabilisert seg. Eier ringte samme kveld og opplyste om blødning fra operasjonssåret. Hunden ble reoperert av veterinær X. Hun fant mye blod i buken, blødningen ble stanset, og hunden fikk blodplasma. Den ble så sendt hjem og kom seg etter operasjonen. Det ble senere oppdaget brokk i operasjonssåret, og hunden ble operert 10.03.04. Begge disse operasjonene ble utført gratis av veterinæren. Etter dette har hunden, ifølge eier, vært sprek fysisk, men adferdsmessig grinete og utilpass. Eier oppdaget at tispa blødde fra vulva 30.04.04. Veterinær X ble konsultert pr. telefon for å få antibiotikabehandling til tispa, da eieren mente den kunne ha fått en urinveisinfeksjon. Imidlertid viste det seg senere at den hadde fått løpetid. Ifølge eier har hunden hatt løpetid to ganger siden operasjonen i februar. Eier mener veterinæren ikke har utført den operasjonen som var forespeilet, nemlig at hundens livmor og eggstokker skulle fjernes, slik at tispa ble steril og ikke lenger skulle få løpetid.

Løpetid kan oppstå etter ovariehysterektomi når eggstokkene (ovariene) er ufullstendig fjernet, eller når det på annen måte er igjen rester av eggstokkvev. En får da en tilstand som i veterinærfaglig litteratur kalles ovarierestsyndromet (ovarian remnant syndrome, ORS). Dette betyr at eggstokkvevet produserer hormoner som gir opphav til blødning og brunstsymptomer hos tispa. Tilstanden er beskrevet som en komplikasjon til ovariehysterektomi. Diagnose og behandling foretas ved reoperering ved eksplorativ laparatomi for å påvise og fjerne ovarievevet. Det anbefales at operasjonen utføres av en erfaren kirurg.

Når det gjelder gjenværende eggstokkvev, er dette en komplikasjon som forekommer selv om steriliseringen er foretatt med riktig prosedyre. I dette tilfellet er det en sannsynlig årsakssammenheng mellom operasjonen og utfallet, nemlig det at tispa fikk løpetid. Det er rimelig å anta at denne tispa var vanskelig å operere på grunn av anatomiske forhold og blødning under operasjonen. På grunnlag av de foreliggende opplysninger er det ikke holdepunkter for å hevde at veterinæren har benyttet feil prosedyre under fjerning av livmor og eggstokker. Utfallet av steriliseringen må derfor regnes som et hendelig uhell. Rettsrådet mener derfor at veterinæren ikke har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.