SAK NR. 1337: KEISERSNITT PÅ HUND MED ETTERFØLGENDE KOMPLIKASJONER

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2005
Referansesaker:
SAK NR. 1337: KEISERSNITT PÅ HUND MED ETTERFØLGENDE KOMPLIKASJONER

Rettsrådets uttalelse:

To svake valper ble forløst, men de kom seg etter hvert. Eier fikk med antibiotika og betennelseshemmende legemidler. Den 25.08.03 ble S Dyreklinikk ved veterinær Y kontaktet, da eier var bekymret fordi hunden ynket seg når den ble løftet opp. Veterinæren fant at tispa var allment upåvirket, spiste godt og passet valpene som forventet. Det ble i følge journalen ikke funnet kliniske tegn på infeksjon i sår, buk eller i juret. Hunden ble sendt hjem, og eier fikk beskjed om å komme tilbake etter ti dager for å fjerne stingene. Den 26.08.03 kom eier tilbake til S Dyreklinikk med hunden. Det ble da funnet puss flytende fra operasjonssår og fra skjeden. Hunden ble innlagt for reoperasjon. Ved revidering av såret i huden ble det funnet en fistel som gikk inn til bukhulen, og ved åpning av buken ble det funnet en abscess som omfattet venstre uterushorn. I abscessen ble det påvist sentral nekrose med perforasjon av uterus, og det ble påvist lokal peritonitt omkring abscessen. Snittstedet i høyre horn var lukket med inverterte suturer. Det ble foretatt ovariehysterektomi, rensing av buken, og hudsåret ble revidert og suturert. Tispa ble sendt hjem og restituerte uten komplikasjoner.

Eier ønsker erstatning fra veterinær X for feil utført operasjon. Veterinær X ble informert om klagen pr. telefon 27.08.03, og ved brev fra eier og fra S Dyreklinikk etter at hunden var reoperert. I eiers og forsikringsselskapets korrespondanse ble det nevnt at det ble funnet «etterlatenskaper» i livmoren etter keisersnittet, men dette er ikke nevnt eller kommentert verken av X eller av veterinær Y i deres journaler eller korrespondanse.

Dannelse av fistel i såret med etterfølgende infeksjon til bukhinne og livmor, er en uvanlig komplikasjon etter keisersnitt hos hund. Veterinær Xs journal, som for øvrig er noe knapp, inneholder ikke opplysninger som tilsier at det forelå komplikasjoner under selve operasjonen. Det foreligger heller ikke informasjon om veterinær X har hatt assistenthjelp under operasjonen. X har lagt ved en beskrivelse av standardprosedyrer for operasjoner ved klinikken, men dette utelukker likevel ikke behovet for en fullstendig journal som inkluderer kliniske funn for denne hunden.

Det er ikke vanlig å gi antibiotika etter keisersnitt hos hund for å forebygge infeksjon fordi dette kan virke negativt inn på etableringen av normal bakteriell tarmflora hos valpene. Eier fikk med antibiotika i tablettform, men det opplyses ikke om hunden fikk antibiotika hjemme. Det er uvisst om utfallet av operasjonen hadde blitt annerledes om eier hadde tatt med hunden til R Smådyrklinikk i stedet for til S Dyreklinikk.

Ut fra de foreliggende opplysninger er det ikke mulig å fastslå en årsakssammenheng mellom veterinærens operasjonsprosedyre under keisersnittet og fisteldannelsen med påfølgende infeksjon. Det veterinærmedisinske rettsråd har derfor ikke grunnlag for å hevde at veterinæren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt.