SAK NR. 1342: PLEIE OG OMSORG AV OPPSTALLET HUND PÅ DYREKLINIKK

Kategori:
245
Dyr:
115
År:
2005
Referansesaker:
SAK NR. 1342: PLEIE OG OMSORG AV OPPSTALLET HUND PÅ DYREKLINIKK

Hunden ble undersøkt, og det ble tatt nativ røntgenbilde av rygg/nakke. Hunden fikk time for røntgenundersøkelse med kontrastvæske (myelografi) ca. en uke senere, 01.07.04, på grunn av mistanke om skiveprolaps. Veterinær X anbefalte etter undersøkelsen denne dagen at hunden skulle undersøkes ved hjelp av computer tomografi (CT) ved S dyresykehus i Sverige. Eier ringte R Dyreklinikk dagen etter, den 02.07.04, for å høre når hunden kunne hentes hjem, men fikk beskjed om at den ikke kunne reise seg. Eier kontaktet selv S dyresykehus 03.07.04 for time til konsultasjon 04.07.04, og veterinær Y ved R Dyreklinikk anbefalte at hunden skulle fraktes til Sverige dagen etter. Den 04.07.04 reiste eierens datter til R Dyreklinikk for å holde hunden med selskap fram til avreise, og hun fant ved ankomst at hunden lå på gulvet og var skitten og våt, og at det luktet urin. Hunden ble transportert samme dag til S dyresykehus, og 05.07.04 ble det foretatt en CT undersøkelse av hunden. Der ble hunden også badet og fønet. På bakgrunn av undersøkelsen, fikk hunden diagnosen «patologi i L7 L6 förträgningar i nervrotsområde» (i følge S dyresykehus journal). Veterinæren anbefalte avliving på grunn av dårlig prognose med hensyn til helbredelse, og hunden ble avlivet 06.07.04.

Mattilsynet ber rettsrådet om å utrede
om den pleie og omsorg hunden fikk ved R Dyreklinikk var i strid med bestemmelser i Lov om dyrevern eller Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell,
hvilke krav som må kunne stilles til en dyreklinikk vedrørende forsvarlig pleie og stell av en pasient som er blitt hjelpeløs pga sykdom/skade eller undersøkelse/behandling.

Rettsrådet besluttet å uttale:

Kommunikasjonen mellom eier og veterinærene på R Dyreklinikk om hundens tilstand synes å ha vært noe mangelfull. Rettsrådet vil bemerke at fasilitetene og ressursene for rengjøring og stell av en så stor, tung og invalid hund ikke har vært optimale. På bakgrunn av dette mener rettsrådet at klinikken har opptrådt på en lite tilfredsstillende måte når det gjelder stell av hunden, noe klinikken selv har innrømmet. På grunnlag av de foreliggende opplysninger mener rettsrådet likevel ikke at håndteringen av pasienten er av en så grov karakter eller så langvarig at den kan karakteriseres som brudd på de nevnte lover.

Kravene til forsvarlig virksomhet må generelt være av en slik karakter at det ikke er i strid med Lov om dyrevern og Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell.