SAK NR. 1345 KU – MELKEFEBER – INJEKSJON UTENFOR BLODÅRE

Kategori:
119
Dyr:
98
År:
2005
Referansesaker:
KU - MELKEFEBER - INJEKSJON UTENFOR BLODÅRE

Rettsrådets uttalelse:

Saken omhandler behandling av melkefeber hos ei ku (506) med påfølgende abscessdannelse på innstikkstedet for injeksjon med Calci- kêl vet. infusjonsvæske.

Kalkholdige preparater beregnet til injeksjon skal om ikke annet er angitt, gis strikt intravenøst. Imidlertid angis det i den veterinære Felleskatalogen utgave 2004-05 for Calci-kel vet. ”Kela” 20,8 mg Ca/ml at ”preparatet er en lite vevsirriterende oppløsning av kalsiumglukonat og kan derfor gis subkutant”. Det står også at ”Deler av dosen kan gis subkutant for å forlenge effekten”. På grunnlag av dette kan rettsrådet ikke finne grunn til å klandre veterinæren for at deler av kalkdosen eventuelt er lagt utenfor halsvenen. På injeksjonsstedet oppstod det imidlertid en infeksjon med abscessdannelse. Faktorer som kan føre til komplikasjoner etter en injeksjon i tillegg til ekstravasal injeksjon av lokalirriterende (kalsiumholdige) injeksjonspreparater, er bakterier fra miljøet som kommer inn i kroppen gjennom innstikkstedet, via urein kanyle eller injeksjonssett eller fra forurenset injeksjonspreparat.

Rettsrådet har ingen opplysninger som kan fastslå opphavet for infeksjonen. Det er likevel stor sannsynlighet for at den oppstod i forbindelse med eller etter kalkbehandlingen den 24.12.01. Kua fikk kortisonbehandling gjentatte ganger både med og uten samtidig antibiotikabehandling, og dette kan ha forverret tilstanden. Ut fra de foreliggende opplysninger kan en ikke påvise direkte årsakssammenheng mellom veterinær Xs behandling den 24.12.01 og utviklingen av infeksjonen som førte til at kua døde. Rettsrådet vil karakterisere forholdet som et hendelig uhell som veterinæren ikke kan bebreides for.