SAK NR. 1354: MEDISINSK BEHANDLING AV DYR OG BRUK AV BESTEMTE METODER M.M. – DHPL § 18

Kategori:
118
Dyr:
97
År:
2005
Referansesaker:
SAK NR. 1354: MEDISINSK BEHANDLING AV DYR OG BRUK AV BESTEMTE METODER M.M. - DHPL § 18

Rettsrådets uttalelse:

Saken gjelder en klage på medisinsk behandling av dyr og bruk av bestemte metoder med mer (§18 i Dyrehelsepersonelloven) der Mattilsynet har anmeldt P, som er utdannet naprapat i Sverige, for medisinsk behandling av hestene L, M og N på R ridesenter den 03.12.03.

Det ble i foreliggende tilfelle satt nåler i ørene og manken (M), påført underhudsblistring ved injeksjon av et stoff under huden på frambenet med etterfølgende hevelse (L) og underhudsblistring høyre kne bak og venstre siden av bringen foran (N) med etterfølgende store hevelser. Preparatet som ble brukt, var Biotropina, som ikke er registrert legemiddel i Norge. Både L og N ble i ettertid behandlet av veterinærer ved R hesteklinikk på grunn av den skaden de var påført etter behandling av P.

P har utdannelse som human naparapat fra Sverige. Det er ingen tilsvarende utdannelse, og det foreligger ingen autorisasjonsordninger for naprapater i Norge. Som human naparapat har P ikke tillatelse til medisinsk behandling av dyr.

I §18 punkt 2 i Dyrehelsepersonelloven angis det at bare den som er veterinær ”kan nytte undersøkelses- og behandlingsmetoder som krever spesiell kyndighet i forbindelse med diagnostisering, forebygging og behandling av sjukdom hos dyr. Til slike metoder regnes operative inngrep, injeksjoner og annen perforering av hud eller slimhinne”.

Subkutan underhudsblistring er kontroversiell i veterinærmedisinsk litteratur, og det foreligger ikke god vitenskapelig dokumentasjon for behandlingen. Rettsrådet er av den oppfatning at naprapaten bryter loven både når han stikker nåler inn i og når han injiserer et stoff under huden. Behandlingen er således i strid med § 18 punkt 2 i Dyrehelsepersonelloven.