SAK NR. 1364: VALP MED PULMONAL STENOSE

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2005
Referansesaker:
SAK NR. 1364: VALP MED PULMONAL STENOSE

Rettsrådets uttalelse:

Langhåret collie valp, født 05.04.05 ble undersøkt av veterinær X i forbindelse med attest for salg av valper. Den kliniske undersøkelsen av valpen, inkludert auskultasjon av hjertet, 25.05.05 viste ingen tegn til sykdom. Den 11.06.05 ble hunden undersøkt ved R Dyreklinikk fordi eier hadde reagert på at valpen var roligere enn hun hadde forventet. Det ble ifølge journal av 14.06.05 fra R Dyreklinikk ved undersøkelse av hjertet funnet kraftig kardial bilyd- grad V (palpabel) i pm (punctum maximum) langt cranialt venstre side (ikke kontinuerlig), og ved EKG, en forskyvning av hjertets elektriske akse mot høyre side-180 graders akse, mest forenlig med PS (pulmonal stenose). Det ble foretatt ultralydundersøkelse der det ble konkludert med at forandringene i hjertet er forenlig med pulmonal stenose – moderat grad med insuffisiens.

Siden pulmonal stenose er medfødt, er det lite sannsynlig at bilyden på hjertet i løpet av knappe tre uker har utviklet seg fra ikke hørbar til tydelig. Veterinæren burde derfor ha hørt bilyden ved auskultasjonen den 25.05.05. Hjertefeilen er medfødt, og den burde ha vært oppdaget.

Med hensyn til valpens framtid vil prognosen ikke påvirkes av at veterinæren ikke oppdaget bilyden ved undersøkelsestidspunktet den 25.05.05. Det oppgis at valpen allerede ved undersøkelsen 01.06.05 viste kliniske symptomer på nedsatt funksjon. Prognosen er avventende på grunn av diagnosen pulmonal stenose. En pulmonal stenose av en slik grad vil kunne påvirke hundens naturlige livsutfoldelse og må kunne regnes som en vesentlig feil.

Rettsrådet mener derfor av veterinæren har handlet uaktsomt da hun ikke oppdaget hjertefeilen ved undersøkelsen den 25.05.05.