SAK NR. 1372: HEST SKADET – MULIGHETER FOR BEHANDLING

Kategori:
206
Dyr:
97
År:
2006
Referansesaker:
SAK NR. 1372: HEST SKADET - MULIGHETER FOR BEHANDLING

Forsikringsselskapet representerer hundeeier som har privat ansvarsforsikring i deres selskap. Selskapet er av den oppfatning at det er her pådratt forholdsvis store utgifter til frakt av hesten både i Norge og ikke minst til Tyskland og anfører at dersom hesten hadde fått en behandling i Norge eller i hesteeiers nærområde, ville ikke utgiftene til frakt og kanskje heller ikke utgiftene til oppstalling blitt så høye.

Rettsrådet uttalelse:

En varmblods ridehest, hoppe f. 2000, eier A, i R, ble skremt av to hunder under ridning den 28.04.05. Eieren falt av hesten, og hesten ble jaget ca 1 km. Den ble samme dag, den 28.04.05, undersøkt av veterinær i R. Hesten var da én grad halt på venstre forbein, og haltheten ble tydeligere ved longering på venstre hånd. Ingen spesifikk diagnose ble stilt, og hesten ble behandlet med betennelsesdempende midler.

Den 03.05.05 ble hesten undersøkt av veterinær X i S. Hesten var da halt på begge frambein, og haltheten ble lokalisert til båndapparatet. Ultralydundersøkelse viste ”forandringer i gaffelbåndsfestet.” Det går ikke fram av veterinærens journal om dette gjaldt begge bein. Hesten ble deretter rekvirert til T hesteklinikk, der den ble undersøkt 06.06.05.

I journalen fra T hesteklinikk er det beskrevet hevelse i begge frambeins bøyesener, og ultralydundersøkelsen viste subcutan væskefylning. Hesten ble behandlet to ganger med sjokkbølgeterapi, hhv 06.06.05 og 14.06.05. Av journalutskriftene går det videre fram at allerede dagen etter at hesten hadde blitt jaget og ble undersøkt av veterinær i R, 29.04.05, var hesten til undersøkelse ved T hesteklinikk (faktura av 12.05.05). Hesten var da øm i muskulaturen (M. biceps brachii) og var to grader halt på venstre frambein. Hesten ble behandlet, men det foreligger ikke vedlagt journal fra denne konsultasjonen. Journal foreligger først fra konsultasjonen 06.06.05 da bakgrunnen for undersøkelsen er omtalt.

Hesten ble på ny kontrollert av veterinær i slutten av juli (jf veterinærattest datert 28.10.05 fra vet. X) og var da tydelig halt ved longering. Det ble konstatert halthet på venstre forbein, og lokalanestesi viste at haltheten skrev seg fra ”gaffelbåndsfestet” (diagnose: Insertionsdesmopathie i Lig. interosseus). Hesten ble da transportert til Tyskland og behandlet med fokusert sjokkbølgeterapi i motsetning til behandlingen ved T hesteklinikk som var ufokusert sjokkbølgeterapi. Det ble også stilt diagnosen desmitt (gaffelbåndsbetennelse) i gaffelbåndsutspringet på høyre frambein uten at de kliniske funnene er beskrevet. Hesten ble haltfri.

Forsikringsselskapet H som representerer hundeeieren, ber Rettsrådet om å svare på følgende spørsmål:

1. Kunne hesten fått kompetent behandling i Norge for den aktuelle skaden? Eventuelt hvor? Herunder, er det rettsrådets oppfatning at det var nødvendig å sende hesten til Tyskland for behandling?

Rettsrådet er av den oppfatning at sjokkbølgeterapi er en av flere behandlinger som benyttes ved skader i gaffelbåndsutspringet. Ved ufokusert sjokkbølgeterapi er det angitt i en artikkel at 71% (22 av 31) hester ble bra ved denne behandlingen, mens 50% (15 av 30 hester) ble bra ved andre typer behandling. I en annen studie er det angitt at det ikke er funnet forskjeller i helingsgrad vedrørende ufokusert og fokusert sjokkbølgeterapi ved behandling av gaffelbåndsutspringet. Begge typer sjokkbølgeterapi er tilgjengelig i Norge: Ufokusert sjokkbølgeterapi ved Norges veterinærhøgskole og Telemark hesteklinikk og fokusert sjokkbølgeterapi ved Bjerke Dyrehospital. Det var således mulig å få hesten behandlet med disse metodene i Norge. Ut fra rettsrådets oppfatning var det derfor ikke nødvendig å sende hesten til Tyskland for adekvat behandling.

2. Kunne hesten fått kompetent behandling i sitt nærområde?

Dersom en valgte å behandle hesten med ufokusert sjokkbølgeterapi, kunne hesten også vært behandlet ved T. Ut fra det som er beskrevet i litteraturen, er det ikke påvist forskjeller i resultat av behandling mellom fokusert og ufokusert sjokkbølgeterapi. Hesten kunne således vært behandlet ved T hesteklinikk.

3. Kunne hesten fått behandling mens den var oppstallet hjemme med behandling av veterinær i nærområdet?

Dersom en forutsetter at hesten hadde en skade i gaffelbåndet som beskrevet, er det Rettsrådets oppfatning at sjokkbølgeterapi er en adekvat og anerkjent behandling på denne typen skader. Nærmeste behandlingssted i angjeldende tilfelle er derfor T hesteklinikk.