SAK NR. 1398: HUND – SPYTTCYSTE SAK NR. 1398: HUND – SPYTTCYSTE

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2007
Referansesaker:
Saken er innsendt av eier som ber om Rettsrådets uttalelse om framgangsmåten i forbindelse med veterinærbehandling/operasjon av hund med spyttcyste.
SAK NR. 1398: HUND - SPYTTCYSTE

Hunden kom til R Veterinærklinikk den 22.09.06 på grunn av en kul under haken. Det ble opplyst at hevelsen hadde vart i ca. 14 dager. Veterinæren tok ifølge sin redegjørelse av 26.04.07 en finnålsbiopsi som viste slimete purulent innhold i en fast hevelse i underhuden. Hevelsen ble tappet for 200 ml blandet væske. Ifølge journalen av 22.09.06 ble det stilt diagnosene abscess/spyttcyste. Hunden ble behandlet med bredspektret antibiotika. Ved kontroll 29.09.06 var hevelsen noe mindre betent, men fortsatt med væskende sår. Det ble avtalt ny kontroll 11.10.06, og fordi cysten hadde fylt seg med væske igjen, ble det avtalt operasjon 23.10.06. Ifølge veterinærens redegjørelse ble det fjernet en appelsinstor spyttcyste ventralt på halsen utvendig, og sublingualt (under tungen i munnen) ble det fjernet spyttkjertelvev på høyre side. Hunden fikk smertestillende og antibiotika. Den 26.10.06 ble det funnet at såret var tørt og fint, mens ved ny kontroll 06.11.06 hadde cysten fylt seg noe igjen, og ranula h.s. ble åpnet. Den 10.11.06 ble veterinæren kontaktet fordi hunden hadde en hevelse under halsen, en abscess med størrelse ca. 5x5cm. Hunden ble behandlet videre med antibiotika til 13.12.06 da spyttcysten ble funnet å være myk med organisert arrvev. Den 19.01.07 ble det imidlertid funnet at cysten igjen var væskefylt, og hunden ble rekvirert til Norges veterinærhøgskole (NVH) for operasjon. Hunden hadde da vært behandlet i ca 3,5 måneder uten at den ble kvitt problemet med spyttcysten.

Ved NVH er det i journalen beskrevet at hunden ble rekvirert inn for fjerning av parotisspyttkjertel høyre side. Ifølge telefonsamtalen ble det redegjort for at hunden var operert ventralt på halsen, og det var fjernet noe lobulært vev som ble antatt å være spyttkjertelvev. I rekvisisjonen fra R Veterinærklinikk er det angitt at spyttkjertelen ønskes fjernet da spyttgangen til denne er skadet ved operasjon under halsen. Ifølge NVHs journal av 25.01.07 kunne dette ikke være riktig fordi spyttkjertelgangen til parotis munner ved fjerde kinntann i overkjeven, og at spyttcysten derfor skyldes en skade på spyttgangen på mandibularisspyttkjertelen. Residiv skyldtes derfor at denne ikke ble operert bort på adekvat måte. Hunden ble operert ved NVH den 26.01.07, og begge mandibularkjertler ble fjernet. Etterbehandlingen forløp uten komplikasjoner.

Rådet finner at den kirurgiske behandlingen av hunden ved R Veterinærklinikk har vært mangelfull, og at behandlingstiden har vært unødig lang. Veterinær X burde således ha søkt faglig råd fra kolleger på et tidligere tidspunkt, og da eventuelt rekvirert hunden til en klinikk med kirurgisk kompetanse til å utføre en korrekt fjerning av hevelsen, som viste seg å være den affiserte mandibulære spyttkjertelen (Gl. mandibularis). I denne saken fikk ikke veterinærens behandling negativ betydning for utfallet fordi hunden restituerte etter behandlingen på NVH, men Rådet vil påpeke at den faglige feilen førte til at hunden ble påført unødvendige plager. Eieren ble også påført ekstra utgifter.