SAK NR. 1411: HUND – SKADET LEDDBÅND

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2008
Referansesaker:
SAK NR. 1411: HUND - SKADET LEDDBÅND

Rettsrådet uttalelse:

Det veterinærmedisinske rettsråd har mottatt en sak til uttalelse fra A, i R, vedrørende hans syv år gamle elghund tispe, L som ble behandlet ved S Dyreklinikk den 20.07.07. Hunden var med familien på båttur, og gled på bryggen da den skulle hoppe. Venstre bakfot ble hengende fast mellom båten og leideren. Hunden ble brakt til S Dyreklinikk samme dag der den ble undersøkt av veterinær X.

Veterinæren stilte ifølge journalen diagnosene skade i leddkapsel, store blødninger og rupturerte ligamenter i kneleddet. Veterinæren ville ifølge eier operere hunden samme dag. Benet ble imidlertid fiksert med en Thomasskinne for å stabilisere kneet, og hunden fikk smertestillende legemiddel. Eier ble ifølge veterinæren bedt om å få hunden kontrollert slik at tilstanden kunne vurderes for mulig operasjon når hevelsen i kneet hadde gått ned. Eier fikk skriftlig informasjon ”Veiledning etter skinnemontasje”, og fikk muntlig beskjed om å kontakte veterinær på hjemstedet påfølgende uke.

R Dyreklinikk hevder at hunden ble brakt til denne klinikken for kontroll i uke 30 (23-27.07). Undersøkelsen ble foretatt av veterinær Y. Det foreligger ikke opptegnelser fra dette besøket, men veterinæren hevder å ha kontaktet S Dyreklinikk for råd. Dette bestrides av veterinær X ved S Dyreklinikk. Hunden ble igjen undersøkt av veterinær Z ved R Dyreklinikk den 09.08.07, og hunden ble da henvist til Norges veterinærhøgskole for vurdering av kneskaden.

Norges veterinærhøgskole ble kontaktet 09.08.07. Hunden ble brakt til Oslo og undersøkt av veterinær Æ på NVH den 10.08.07. Ifølge journalen fra smådyrklinikken datert 10.08.07 var kollateralligament og begge korsbånd avrevne, og det var stor dislokasjon i kneleddet. Eier fikk beskjed om at prognosen var slett, og avlivning ble tilrådd. Hunden ble ikke operert ved NVH, men fikk smertelindrende behandling.

Ettersom eier ønsket å beholde hunden ble den operert 13.08.07 ved T Dyreklinikk av veterinær Æ, som da arbeidet deltid mellom NVH og T Dyreklinikk. Æ utførte ifølge journal av 13.08.07 kneleddsartrodese slik at leddet ble stivt. Ved kontroll 13.09.07 ble helingen funnet å være tilfredsstillende.

Hunden L var utdannet ettersøkshund. Med en permanent redusert funksjon i kneet kunne den ikke lenger brukes til dette formål. Eier ønsker en vurdering av om veterinær X ved S Dyreklinikk har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt da han unnlot å operere hunden i forbindelse med konsultasjonen 20.07.07.

Det veterinærmedisinske rettsråd vil påpeke at ved alvorlige skader i ledd er det viktig at eier får nøyaktig beskjed om etterbehandling av hunden i påvente av ny vurdering. I dette tilfellet mener veterinæren at han har gitt slik informasjon uten at dette framgår av journalen. Journalen fra 20.07.07 er mangelfull, og beskriver ikke hvilke beskjeder eier har fått om kontroll og behandling ut over den medsendte, kortfattede ”Veiledning etter skinnemontasje”.

Prognosen er dårlig ved så store båndskader i kneleddet hos hund. Selv om den var blitt operert tidligere, ville den ikke blitt fullstendig restituert til bruk som ettersøkshund.

Rettsrådet finner at veterinæren ikke har opptrådt uaktsomt ved å avvente operasjon ved første gangs konsultasjon. Imidlertid har han ikke ført tilstrekkelige ordnede opptegnelser i henhold til dyrehelsepersonelloven § 24.