SAK NR. 1421: KEISERSNITT HUND

Kategori:
118
Dyr:
115
År:
2008
Referansesaker:
SAK NR. 1421: KEISERSNITT HUND

Rettsrådets uttalelse:

Det veterinærmedisinske rettsråd har fått oversendt en sak med anmodning om vurdering fra Mattilsynets regionkontor for R. Regionkontoret mottok en klage datert 17.10.07 fra to hundeeiere på behandling i forbindelse med et keisersnitt på tispe. Rettsrådet er bedt om en vurdering av hvorvidt utført behandling og oppfølging er i samsvar med forsvarlig virksomhet i henhold til lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 23 (dyrehelsepersonelloven).

Eierne hadde vært i kontakt med S Dyreklinikk ved to tidligere anledninger (den 24.09.07 og den 01.10.07) for å ta røntgenbilde av en drektig dvergpuddel, tispe, L, 8 år. Veterinærene så 7 eller flere valper på røntgenbildet (journalen av 01.10) og vurderte drektigheten til ikke å være fullgått på disse to tidspunktene. Den drektige tispa kom igjen inn til S Dyreklinikk 06.10.07 da eier oppdaget at fødsel var i gang (60 dager etter første paring). Ifølge veterinærens journal (datert 08.10.07), var det ikke full oppblokking, men det kom grønn utflod fra vulva. Tispa hadde ikke tegn til veer. Keisersnitt ble foretatt, og det ble tatt ut 8 valper hvorav en var død med begynnende autolyse, og de andre 7 var slappe. Alle valpene, bortsett fra to som eier tok med hjem, døde på klinikken.

Kritikken fra eierne er hovedsakelig rettet mot oppfølging og behandling av valpene etter keisersnittet, men eierne merket seg også at tispa ble hjemsendt med veneflon kateter fortsatt liggende intravenøst. De stiller seg også tvilende til anestesien og mener den kan ha hatt betydning for at valpene var slappe og at noen døde.

Veterinærene som foretok keisersnittet mente, ifølge sin framstilling av saken datert 23.01.08., at årsaken til at valpene døde var at de var premature med dårlig lungefunksjon. De benyttet en premedikasjon og anestesi av tispa som de mente var faglig godt begrunnet. Med bakgrunn i dette mente veterinærene at det ikke var anestesien som var årsak til at valpene var slappe, og at fem av dem døde like etter fødsel. Valpenes premature tilstand ble ifølge veterinærene underbygd av at valpene var små og dårlig behåret. Respirasjon og sugerefleks var også dårlig. Det ble forsøkt med massasje, oppvarming og gitt respirasjonsstimulerende legemiddel (doxapram hydroklorid, Dopram®). På den ene dødfødte valpen hadde placenta begynt å løsne, og valpen var i ferd med å gå i oppløsning. De to valpene som ble hjemsendt og overlevde, var litt friskere, og veterinærene mente at det var en mulighet for at disse kunne klare seg. De fikk serum fra tispa pr os før de ble sendt hjem.

Det er stor uenighet i saksframstillingen mellom de to partene i denne saken. Rådet mener det var en god faglig avgjørelse at veterinærene valgte å ta keisersnitt fordi det var delvis blokking og utflod fra vagina som er tegn på at fødselen var i gang, og fordi morkakene var i ferd med å løsne. I tillegg var tispa nesten 8 år, dvs en eldre tispe der faren for primær vésvekkelse er større. Tispa hadde ikke tydelige veer.

Rettsrådet kan således ikke finne kritikkverdige forhold ved disse avgjørelsene eller forhold knyttet til keisersnittet. Anestesien er i tråd med anbefalinger i nydatert veterinær litteratur. Etterbehandlingen av valpene var også grundig og med flere personer til stede, inkludert eierne, som forsøkte å gi valpene førstehjelp. Valpene ble ikke obdusert, og det er derfor ikke mulig å fastslå dødsårsaken. Rettsrådet finner det overveiende sannsynlig at flertallet av valpene ikke var levedyktige.

Rettsrådet mener at S Dyreklinikk har adekvate rutiner for slike tilfeller, og kan ikke se at veterinærene har opptrådt uaktsomt i denne saken.