SAK NR. 1422: SALG AV HEST- VURDERING AV ANSVAR

Kategori:
112
Dyr:
97
År:
2008
Referansesaker:
SAK NR. 1422: SALG AV HEST- VURDERING AV ANSVAR

Sak 1422
Kjøpstvist
Salg av hest – vurdering av ansvar

Rettsrådets uttalelse:

Saken gjelder en hollandsk varmblods ridehest, rød, vallak, L, født 1997.

Ifølge journal fra veterinær X ble hesten akutt halt på høyre bakbein den 24.10.06. Den ble første gang behandlet med flunixin meglumin (Finadyne® ) og siden med meloksikam (Metacam®). Den 16.11.06 ble det oppdaget en halthet på venstre frambein. Etter lokalbedøvelse av hovleddet den 21.11.06 ble det fastslått at hesten hadde en betennelse i hovleddet på dette beinet. Den 23.11.06 ble diagnosen aseptisk leddbetennelse stilt, og hesten ble behandlet i hovleddet med glukokortikoider. Den ble røntgenfotografert den 27.11.06. Det ble da funnet en liten løs bit dorsalt i kodeleddet høyre frambein, det vil si i et annet ledd enn der haltheten ble lokalisert. Ifølge veterinæren var de røntgenologiske funnene ellers normale. Den 05.12.06 ble hesten igjen undersøkt og den var mye bedre, men ble likevel behandlet. Da hesten ble kontrollert den 19.12.06, var den haltfri og ble friskemeldt. Ifølge kjøpekontrakten ble hesten solgt den 22.02.07. Veterinærattesten datert samme dag viser at hesten ikke hadde kliniske symptomer fra venstre frambein.

Den 09.05.07 ble hesten igjen halt på venstre frambein. Veterinær X ble tilkalt også denne gangen, og hun undersøkte hesten den 15.05.07. Ifølge veterinærens journal var hesten da 2-3 grader halt på venstre frambein, og kronranden kjentes ”frodig”. Veterinæren fant at hesten igjen hadde fått en betennelse i hovleddet på venstre frambein. Hovleddet ble bedøvd, og hesten ble da haltfri etter 10 minutter. Den ble behandlet med glukokortikoider i hovleddet den 23.05.07. Hesten ble kontrollert den 07.06.07, men var fortsatt to grader halt. Hesten ble da på nytt behandlet i leddet. Denne behandlingen ble gjentatt den 18.06.07. Den 09.07.07 ble hesten kontrollert og var da opp til tre grader halt på venstre frambein. Ny kontroll den 12.07.07 viste at hesten fortsatt var like halt, og veterinæren anbefalte da avliving. Hesten ble avlivet den 23.07.07.

Kjøper er interessert i å få vurdert om kjøpet var gyldig i den forstand at hesten var frisk (” i samsvar med kjøpekontrakten”) og ”subsidiært om hestens helsemessige tilstand var i strid med kontraktens punkt 8” da han overtok hesten den 22.02.07.

Aseptiske leddbetennelser hos hest skyldes i hovedsak traumer. Det vil si enten vridninger, slag, feiltråkk eller liknende, men også vanlig bruk kan skape slitasje i leddene med degenerasjoner i leddkapsel og brusk over tid. Dette er prosesser som oftest utvikler seg langsomt, men som enkelte ganger kan oppstå akutt på grunn av enkelthendelser med store belastninger som nevnt ovenfor. Det kan være svært vanskelig å tilbakedatere slike leddbetennelser, i alle fall over så lang tid som i foreliggende tilfelle fra 22.02. til 09.05., altså ca. 11 uker. I denne perioden hadde hesten tilsynelatende ingen sympotomer på halthet.

Det at hesten hadde en skade på samme sted tidligere, behøver ikke bety at hesten ikke kunne ha vært frisk i mellomtiden. Dersom det skal være mulig å tilbakedatere denne skaden, må det ha forekommet varige patologiske forandringer som kunne observeres både før, under og etter kjøpstidspunktet. Dersom det for eksempel hadde vært observert røntgenologiske forandringer eller markante hevelser eller fylninger som hadde vært til stede hele tiden, kunne man ha konkludert med at haltheten hadde sin årsak i kroniske forandringer. Når slike forandringer ikke finnes eller er dokumentert, er det ikke mulig å tilbakedatere årsaken til haltheten med 11 uker. Det er derfor overveiende sannsynlig at hesten etter den 22.02. har pådratt seg en liknende skade i leddet som enten oppsto akutt eller utviklet seg symptomfritt over tid.

Det ble tatt røntgenbilder av tåleddene på begge frambein den 27.11.06 og 23.05.2007. Disse er forelagt Rettsrådet. Det framkommer ikke røntgenologiske forandringer i hovleddet på venstre frambein. Det sees en mild forlengelse av bøyeseneoverflaten til hovsenebenet bilateralt. Denne forlengelsen har en avrundet profil. Det er lite sannsynlig at disse forandringene har noe med den unilaterale haltheten å gjøre. Basert på sykehistorien til hesten og mangel på røntgenologiske forandringer i hovleddet, finner Rådet ikke tilstrekkelige faglige grunner til å hevde at skaden forelå da kjøpet ble inngått. Rådet kan ikke angi en tilstrekkelig årsakssammenheng mellom den tidligere skaden og den som oppsto i mai. Det er således ikke grunnlag for å heve kjøpet.