SAK NR. 1426: HUND MED KORSBÅNDSSKADE

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2008
Referansesaker:
SAK NR. 1426: HUND MED KORSBÅNDSSKADE

Rettsrådets uttalelse:

En syv år gammel gordonsetter tispe ble etter en akutt skade i høyre kne undersøkt ved R Dyreklinikk den 18.10.07. Veterinæren mistenkte ruptur av bakre korsbånd og hunden ble henvist til S Dyreklinikk for videre utredning og behandling.
Veterinær X ved S Dyreklinikk undersøkte hunden, og det ble tatt magnetisk resonans (MR) bilder den 25.10.07. På grunnlag av disse ble diagnosen fremre korsbåndsruptur stilt. Hunden ble den 26.10.07 behandlet ved hjelp av TPLO (Tibial plateau leveling osteotomy) teknikk. Dette er en vitenskapelig anerkjent teknikk for stabilisering av kneet etter ruptur av fremre korsbånd hos hund.

Hunden viste imidlertid ikke forventet bedring etter operasjonen til tross for at råd om opptrening og belastning ble fulgt opp av eieren. Eier konsulterte R Dyreklinikk, og det ble ved to ulike anledninger tatt røntgenbilder som ble forelagt veterinær X ved S Dyreklinikk. Henvisende veterinær ved R Dyreklinikk mistenkte fremdeles at det forelå en skade på bakre korsbånd. Hunden ble den 18.02.08 levert S Dyreklinikk for artroskopi og for å fjerne stålplaten. Eieren valgte å hente hunden den 25.02.08 for at R Dyreklinikk skulle overta behandlingen. MR bildene fra S Dyreklinikk tatt før operasjonen ble etter anmodning fra eier oversendt Norges veterinærhøgskole (NVH), som i sitt svar datert 06.03.08 angir totalruptur av bakre korsbånd, og at det ikke forelå skade på fremre korsbånd.

Rettsådet vil innledningsvis bemerke at journalen fra S Dyreklinikk er mangelfull med hensyn til operasjonsbeskrivelsen, da det er ikke angitt om ledd, ligamenter og menisker ble inspisert under operasjonen.

Ut fra forandringene påvist ved MR-undersøkelsen, var diagnosen som ga grunnlag for operasjon feil. Henvisende veterinær hadde mistanke om bakre korsbåndsruptur, og dette understreker at veterinær X skulle ha vist større grundighet i vurderingen av hunden før den ble operert. Det skal bemerkes at ruptur av bare bakre korsbånd er atskillig mer sjelden enn ruptur av fremre eller begge korsbånd. Et intakt bakre korsbånd er imidlertid en nødvendig forutsetning for å oppnå den ønskede stabiliteten etter en TPLO-operasjon. TPLO pasienter restitueres ofte relativt raskt når operasjonen har vært vellykket.

Akutt skade av bakre korsbånd er en omfattende skade med varierende prognose og resultat etter behandling. Det knytter seg derfor en viss usikkerhet til om en hund blir fullstendig restituert etter en slik skade. Operasjonen hunden gjennomgikk og manglende behandling av den bakre rupturen, har imidlertid påført hunden unødig belastning og har bidratt til å forverre prognosen med hensyn til restitueringen. I skjerpende retning er at dette var påpekt som en mulig diagnose av den henvisende kollega. Eieren er også påført unødvendige utgifter og ulemper.

Rådet mener at veterinær X har handlet erstatningsbetingende uaktsomt da han opererte hunden med denne metodikken uten å forsikre seg om at bakre korsbånd var intakt.