SAK NR. 1441: HEST MED LEDDNÆR SÅRSKADE – SPØRSMÅL OM UAKTSOMHET OG ERSTATNINGSANSVAR

Kategori:
119
Dyr:
97
År:
2009
Referansesaker:
SAK NR. 1441: HEST MED LEDDNÆR SÅRSKADE - SPØRSMÅL OM UAKTSOMHET OG ERSTATNINGSANSVAR

Rettsrådets uttalelse:

L født 2004, hoppe, blandingsrase av norsk kaldblodstraver og dansk ridehest med bruksområde som kjørehest, ble oppdaget å være kraftig halt på høyre forbein den 07.12.07. Veterinær X ble tilkalt samme dag. Ifølge veterinærens journal opprettet først den 02.05.08, og hans redegjørelse datert 27.12.08, hadde hesten en sårskade dorsolateralt for kodeleddet, og veterinæren hadde mistanke om perforasjon av leddet. X valgte å spyle såret og behandle hesten med antibakterielle og antiinflammatoriske legemidler. Hesten ble tilsett flere ganger og ble ifølge veterinæren haltfri etter noen dager. Etterbehandling av såret ble foretatt av eier. Den 19.12.07 var hesten på nytt halt, med pussaktig sekret i såret. Hesten ble igjen behandlet av veterinær X med legemidler og sårstell til den 23.12.07 og ble da haltfri. Den 27.12.07 ble hesten halt på nytt, og den ble da henvist til R Hesteklinikk, der det ble påvist infeksjon til leddet pga sårskaden. Hesten ble ikke bra, selv om den ble behandlet over lengre tid ved klinikken.

Rettsrådet vil bemerke at det ved en leddnær sårskade er viktig å undersøke om leddet er inndratt i skaden, da dette krever en intensiv behandling. Leddinfeksjoner er alvorlige, og prognosen kan være dårlig selv ved rask og adekvat behandling. Ved skader der det kan være mistanke om perforasjon inn til ledd, må det så raskt som mulig, helst innen 24-48 timer etter at skaden ha skjedd, undersøkes om leddhulen er medinndratt. En systemisk antibiotikabehandling kombinert med bruk av NSAIDS (flunixin meglumin) som i foreliggende tilfelle, kan maskere symptomene ved leddinfeksjon. Sårets plassering og de kliniske symptomene initialt burde fått behandlende veterinær til enten selv å finne ut om leddet var medinndratt, eller hvis han ikke følte han var kompetent til dette, få henvist hesten til en klinikk.

Det er etter Rettsrådets vurdering uaktsomt å ikke ha fått avkreftet eller bekreftet om det forelå perforasjon inn til leddet. Det er overveiende sannsynlig at det er en årsakssammenheng mellom den mangelfulle kliniske undersøkelsen og den påfølgende leddinfeksjon.

I tillegg vil Rettsrådet påpeke at det ikke foreligger en sykejournal fra skadedagen og at veterinæren derfor ikke har oppfylt sine plikter etter dyrehelsepersonelloven § 24 om ordnede opptegnelser.