SAK NR. 1443: KJØPSTVIST HEST

Kategori:
112
Dyr:
97
År:
2009
Referansesaker:
SAK NR. 1443: KJØPSTVIST HEST

Rettsrådets uttalelse:
En brun Hollandsk varmblods ridehest, hoppe, født 1998, ble solgt til A, den 07.08.07. Hoppa hadde dagen før salget (attest datert 06.08.07) vært gjennom en undersøkelse foretatt av veterinær X (journalført ved klinikk R). Undersøkelsen viste at hesten ikke var utgangshalt. Den var 1 grad halt etter bøyeprøve av has/kne høyre bakbein, ½ grad halt etter bøyeprøve av hele høyre bakbein og begge forbein, og ½ grad halt etter bøyeprøve av tåleddene begge forbein. Det var dessuten påvist fylning i seneskjedene på begge bakbein. Veterinæren vurderte disse funnene til ikke å ha betydning for hestens bruk.

Hesten ble halt etter kjøpet, og veterinær Y ble kontaktet 12.09.07. Hesten ble på veterinærens anbefaling satt i ro i 2 uker, ble bedre, men ved anstrengelse ble den på nytt halt. Den ble igjen undersøkt av veterinæren den 25.10.07. Hesten var da utgangshalt i venstre forbein/høyre bakbein. Den var 1 grad halt etter bøyeprøve av tåledd, forkne og skulder venstre forbein, 1 grad halt etter bøyeprøve av has/kne høyre bakbein, og 2 grader halt etter bøyeprøve av tåleddet høyre bakbein. Området omkring kodeleddet i høyre bakbein var fortykket. Røntgenundersøkelse av beinet viste at hesten hadde store leddnære forkalkninger plantart (bak) og distalt for (nedenfor) leddet, helt ned til midten av kodebeinet (uttalelse fra Y datert 04.11.08).

Saken handler om en sykdomstilstand som ikke var oppdaget på kjøpstidspunktet.

Rettsrådet uttaler seg om følgende forhold i denne saken:

1. Om hesten hadde en vesentlig mangel på kjøpstidspunktet i forhold til hvilken bruk hesten ble kjøpt for?

2. Hvis ja på spørsmål 1., burde mangelen ha vært oppdaget?

1. Rettsrådet mener de kliniske forandringene som ble beskrevet i veterinærattesten av 06.08.07, ikke skulle tilsi at hesten ikke kunne brukes til det formålet den ble kjøpt for. Vurderingen av røntgenforandringene av 25.10.07: Ut fra det materialet Rettsrådet har fått tilsendt er røntgenbeskrivelsen riktig, men de påviste forandringene trenger ikke å skyldes traume, de kan skyldes en utviklingssykdom i skjelettet, en såkalt vingfraktur. Det er så omfattende forandringer, og de er så leddnære, at det er stor sannsynlighet for at denne skaden er hovedårsaken til haltheten. Det er også overveiende sannsynlig at denne skaden var til stede på kjøpstidspunktet, som var ca. 10 uker før røntgenundersøkelsen ble foretatt. Det er imidlertid ikke uvanlig at en sykdomstilstand som denne kan ha pågått en tid før symptomene oppstår. Hesten kan på grunn av forandringene i høyre bakben ikke brukes til det formål den er kjøpt til som ridehest.

Sykdomstilstanden må regnes som en vesentlig mangel på kjøpstidspunktet.

2. Rettsrådet mener den kliniske undersøkelsen forut for kjøpet ikke ga grunnlag for iverksettelse av ytterligere undersøkelser i form av røntgen.

Rettsrådet mener derfor at verken kjøper eller selger kan klandres for ikke å ha foretatt røntgenundersøkelse av hesten forut for kjøpet. Ingen av partene kan derfor klandres for at mangelen var skjult på kjøpstidspunktet.

Rettsrådets uttalelse:
En brun Hollandsk varmblods ridehest, hoppe, født 1998, ble solgt til A, den 07.08.07. Hoppa hadde dagen før salget (attest datert 06.08.07) vært gjennom en undersøkelse foretatt av veterinær X (journalført ved klinikk R). Undersøkelsen viste at hesten ikke var utgangshalt. Den var 1 grad halt etter bøyeprøve av has/kne høyre bakbein, ½ grad halt etter bøyeprøve av hele høyre bakbein og begge forbein, og ½ grad halt etter bøyeprøve av tåleddene begge forbein. Det var dessuten påvist fylning i seneskjedene på begge bakbein. Veterinæren vurderte disse funnene til ikke å ha betydning for hestens bruk.

Hesten ble halt etter kjøpet, og veterinær Y ble kontaktet 12.09.07. Hesten ble på veterinærens anbefaling satt i ro i 2 uker, ble bedre, men ved anstrengelse ble den på nytt halt. Den ble igjen undersøkt av veterinæren den 25.10.07. Hesten var da utgangshalt i venstre forbein/høyre bakbein. Den var 1 grad halt etter bøyeprøve av tåledd, forkne og skulder venstre forbein, 1 grad halt etter bøyeprøve av has/kne høyre bakbein, og 2 grader halt etter bøyeprøve av tåleddet høyre bakbein. Området omkring kodeleddet i høyre bakbein var fortykket. Røntgenundersøkelse av beinet viste at hesten hadde store leddnære forkalkninger plantart (bak) og distalt for (nedenfor) leddet, helt ned til midten av kodebeinet (uttalelse fra Y datert 04.11.08).

Saken handler om en sykdomstilstand som ikke var oppdaget på kjøpstidspunktet.

Rettsrådet uttaler seg om følgende forhold i denne saken:

1. Om hesten hadde en vesentlig mangel på kjøpstidspunktet i forhold til hvilken bruk hesten ble kjøpt for?

2. Hvis ja på spørsmål 1., burde mangelen ha vært oppdaget?

1. Rettsrådet mener de kliniske forandringene som ble beskrevet i veterinærattesten av 06.08.07, ikke skulle tilsi at hesten ikke kunne brukes til det formålet den ble kjøpt for. Vurderingen av røntgenforandringene av 25.10.07: Ut fra det materialet Rettsrådet har fått tilsendt er røntgenbeskrivelsen riktig, men de påviste forandringene trenger ikke å skyldes traume, de kan skyldes en utviklingssykdom i skjelettet, en såkalt vingfraktur. Det er så omfattende forandringer, og de er så leddnære, at det er stor sannsynlighet for at denne skaden er hovedårsaken til haltheten. Det er også overveiende sannsynlig at denne skaden var til stede på kjøpstidspunktet, som var ca. 10 uker før røntgenundersøkelsen ble foretatt. Det er imidlertid ikke uvanlig at en sykdomstilstand som denne kan ha pågått en tid før symptomene oppstår. Hesten kan på grunn av forandringene i høyre bakben ikke brukes til det formål den er kjøpt til som ridehest.

Sykdomstilstanden må regnes som en vesentlig mangel på kjøpstidspunktet.

2. Rettsrådet mener den kliniske undersøkelsen forut for kjøpet ikke ga grunnlag for iverksettelse av ytterligere undersøkelser i form av røntgen.

Rettsrådet mener derfor at verken kjøper eller selger kan klandres for ikke å ha foretatt røntgenundersøkelse av hesten forut for kjøpet. Ingen av partene kan derfor klandres for at mangelen var skjult på kjøpstidspunktet.