SAK NR. 1446: TISPE I FØDSEL – KLAGE PÅ VETERINÆRBEHANDLING

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2009
Referansesaker:
SAK NR. 1446: TISPE I FØDSEL - KLAGE PÅ VETERINÆRBEHANDLING

Rettsrådets uttalelse:

Rettsrådet har fått til behandling klage på veterinær i forbindelse med keisersnitt på rottweilertispe, L, f. 2003. Den 05.10.08 fikk tispa fødselsproblemer. Eieren kontaktet kl 02.00 vakthavende veterinær i distriktet, X, som henviste til bakvakt for smådyr i R. Eier ringte X opp igjen kl 04.00,og opplyste da at bakvakten for smådyr ikke var tilgjengelig. X tilbød seg da å få åpnet S veterinærklinikk for å kunne utføre fødselshjelp i samarbeid med klinikkens veterinær. Veterinæren tok røntgen og konstaterte at det var flere valper som lå normalt, og en valp lå i fødselsveien. Eier nevner i sin framstiling at veene hadde vært svake, men ikke at tispa tidligere hadde hatt et keisersnitt (i 2007). Tispa ble forsøkt forløst per vaginam, og en valp ble tatt ut fra fødselsveiene med slynge. Denne valpen var død. Fødselen stoppet, og det ble påbegynt keisersnitt kl 08.00 samme dag. Tre levende valper ble forløst.

Ifølge veterinærens journal av 05.10.2008 var livmoren patologisk forandret, og veterinæren besluttet å fjerne den og ovariene (ovariehysterektomi). Tispa fikk ifølge veterinær Xs redegjørelse (datert 01.12.08) blødninger fra den venstre ovarievenen. Flere blødninger oppsto under operasjonen, og på grunn av dette ble bare det ene ovariet fjernet i tillegg til uterus. Operasjonen tok fire timer, og tispa var påkjent og nedkjølt etter operasjonen. Tispa fikk væskebehandling, og den var stabil ved hjemsendelse to timer etter operasjonen. Eier fikk informasjon om at ytterligere postoperativ overvåkning ikke kunne påregnes på grunn av vaktsituasjonen, men det ble påpekt at hunden måtte ligge i ro.

Eier reiste fra S dyreklinikk ca kl 13.45, men det begynte å blø fra buksåret da hunden ble satt på bena i forbindelse med at den skulle tas ut av bilen. Eier kontaktet da X, som da var i arbeid annet sted, og som derfor henviste hundeeieren til R dyreklinikk. Veterinær X hørte etter dette ikke mer fra hundeeieren.

Eier fikk kontakt med R dyreklinikk. Veterinærene Y og Z og en dyrepleier opererte tispa der kl 16.30, og blødningene ble stoppet. Veterinærene har etter anmodning fra Rettsrådet redegjort for operasjonen i brev av 27.02.09.

Eieren klager på at keisersnittet ble påbegynt sent, at det tok for lang tid, at arbeidet ikke var utført tilfredsstillende slik at hunden måtte opereres på nytt, og at dette har påført henne ekstra utgifter.

Veterinær X forløste manuelt årsaken til dystokien, en død valp. Sett i sammenheng med vaktsituasjonen og begrensede muligheter for oppfølging etter operasjonen, mener Rettsrådet at veterinæren ikke opptrådte kritikkverdig da hun besluttet å avvente situasjonen noe før keisersnitt ble foretatt.

Det foreligger journal fra selve operasjonen, og veterinæren har redegjort for operasjonen i brev av 08.10.08. X forløste tre levende valper og beskrev i journalen at livmoren var patologisk forandret. Operasjonen forløp med komplikasjoner på grunn av blødning. Det oppsto blødninger både i små og større kar, og vevet var forandret i både krøs og livmor. R dyreklinikk har også påpekt dette i sin redegjørelse og de angir flere muligheter for hvordan blødningen kunne ha oppstått. Tidligere keisersnitt kan også ha foranlediget endringer i livmoren og omliggende vev som kan ha hatt betydning for blødningstendensen, muligheten for å foreta underbinding av kar og grunnlaget for festing av suturen. Rettsrådet mener derfor at blødningskomplikasjonene var et hendelig uhell som veterinæren ikke kan klandres for.

Hunden var stabil ved hjemreise, og X ba eier kontaktet henne igjen dersom noe skjedde. Hun snakket også med eieren mens hun selv var i besøk hos en annen klient og forsikret seg om at hundeeieren fikk hjelp hos kyndig dyrehelsepersonell.

Rettsrådet konkluderer på dette grunnlag med at veterinær X ikke har handlet uaktsomt.