SAK NR. 1447: HUND – HALTHET

Kategori:
118
Dyr:
115
År:
2009
Referansesaker:
SAK NR. 1447: HUND - HALTHET

Eksterne lenker:

Dyrehelsepersonelloven § 23

 

Rettsrådets uttalelse:

Rottweiler tispe L, f 14.04.08, ble akutt halt på venstre bakben da hun var 3-4 måneder gammel. Eier observerte at hunden virket ustø og lå mye i ro, og at den ømmet seg ved palpasjon i hofteområdet.

Da hunden var 5 måneder gammel, ble den brakt til R Dyreklinikk for utredning. Klinikken foretok en grundig utredning av hunden med avansert billeddiagnostisk utstyr. Klinikken bemerker i sin journal at det var vanskelig å gjøre en god klinisk nevrologisk undersøkelse fordi hunden var urolig. Det ble tatt røntgen av bekkenet. Det er ikke notert resultat av nevrologisk undersøkelse eller nevrologiske funn i journalen, men er det anført at hunden subber med bakbena uten at det foreligger unormal slitasje på klørne, og at den har vært vanskelig å få renslig. Billeddiagnostikk ga ingen sikre holdepunkter for diagnose. Hunden fikk fysioterapi-behandling. Eier valgte å gå til en annen veterinær, X, som ut fra resultat av utredningen ved R Dyreklinikk og sin egen kliniske undersøkelse, mistenkte tidligere ”rotasjonsskade i lumbosakralområdet” og satte hunden på behandling med betennelseshemmende og smertelindrende legemiddel (Rimadyl®). Hunden viste bedring. På det tidspunktet klagen ble levert Mattilsynet (27.09.08), var hunden bedre ifølge både eier og veterinær, men var ikke symptomfri.

Rettsrådet er bedt om å vurdere behandlingen av hunden ved R Dyreklinikk og det videre forløp. Rettsrådet er videre bedt om å vurdere saken i henhold til de krav som stilles til dyrehelsepersonell i dyrehelsepersonelloven.

Rettsrådet vil bemerke at det finnes flere nevrologiske tilstander beskrevet hos unge rottweilere, hvorav én er arachnoidcyste med kompresjon av ryggmargen i nakkeregionen, noe som veterinæren mistenkte i dette tilfellet. Undersøkelse ved hjelp av MR kan synliggjøre en slik tilstand. Forut for bruk av billeddiagnostikk er det viktig å foreta en grundig klinisk og nevrologisk utredning, noe som ikke er journalført i dette tilfellet. Ved undersøkelser som er svært kostbare, skal eier få et prisoverslag før undersøkelsen gjennomføres. Undersøkelsene bør også begrunnes ut fra funn ved den forutgående kliniske undersøkelsen. Det er uklart om eier har blitt gjort oppmerksom på kostnadene ved undersøkelsen.

Ettersom det ikke er blitt stilt noen sikker diagnose når det gjelder hundens problemer, og den ennå ikke er symptomfri, kan Rettsrådet ikke uttale seg om hvorvidt et annet behandlingsregime ville ha endret på resultatet.

Rettsrådet mener at den kliniske undersøkelsen av hunden ikke var grundig nok forut for CT og MR undersøkelsen. Rettsrådet kan imidlertid ikke se at R Dyreklinikk har handlet i strid med dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet da de besluttet å bruke disse hjelpemidlene.