SAK NR. 1451: VALP OPPKAST/DIARÉ

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2009
Referansesaker:
SAK NR. 1451: VALP OPPKAST/DIARÉ

Rettsrådets uttalelse:
Tispevalp, chihuahua, ca. 2 måneder, L, ble syk med ”kaffefarget” oppkast og diaré den 18.01.09. Valpen ble vaksinert mot parvovirus den 15.01.09. Den hadde kastet opp i bilen på vei til veterinær X på R, men ble ansett som frisk ifølge veterinærattesten. Da den ble syk den 18.01.09, kontaktet eieren veterinær Y som undersøkte hunden ved S Dyreklinikk. Både eier og veterinær observerte at hunden hadde kramper. Veterinæren behandlet valpen med væske tilsatt 5% glukose, antibiotika, smertestillende legemiddel (NSAID) og kortikosteroid før hjemsendelse. Den kliniske undersøkelsen er utførlig beskrevet i veterinærens journal av 18.01.09. Valpen fikk dagen etter et kortikosteroid, NSAID, antibiotika, ZoolacÔ, diettfôr og væske på grunn av at den hadde diaré. Det ble også tatt en blodprøve. Blodprøven viste elektrolyttimbalanse, hypoglykemi og forhøyede amylaseverdier. Valpen ble undersøkt igjen den 20.01.09 og hadde da blodtilblandet diaré. Den ble fulgt opp med behandling hjemme de påfølgende dagene, og veterinæren var i telefonisk kontakt med eier flere ganger (ifølge vedlagt telefonutskrift og veterinærens journal), men valpen ble ikke vesentlig bedre. Veterinær Y tok allerede den 19.01.09 kontakt med Norges veterinærhøgskole (NVH) for videre oppfølging og behandling, men eier ønsket ikke innleggelse av hunden.

Eier kontaktet klinikk T den 26.01.09. Valpen ble undersøkt av veterinær Z, den fikk væskebehandling på grunn av at den var dehydrert og svært avmagret, og det ble tatt en blodprøve. Valpen ble satt til observasjon på klinikken til dagen etter. Da ble det utført eksplorativ laparatomi på grunn av at veterinæren mente at det forelå en obstruksjon i tarmen (ileus). Valpen døde under operasjonen. I operasjonsbeskrivelsen i journalen av 27.01.09 beskriver veterinæren at det forelå bleke tarmer uten tarmmotorikk. Hun anga hypoglykemi og ekstrem avmagring som mulig dødsårsak.

Eier klandrer veterinær Y ved S Dyreklinikk for feilbehandling av valpen.

Rettsrådet vil bemerke at fordi det ikke foreligger obduksjonsresultater er det vanskelig å angi årsaken til valpens akutte sykdomstilstand.

Journalen fra 18-20.01.09 viser at veterinær Y har gjort grundige kliniske undersøkelser, gitt adekvat symptomatisk behandling og gjort prøvetaking ut fra de kliniske funn. Rettsrådet mener det ville vært ønskelig med mulighet til å måle blodglukose på klinikken. Hunden fikk imidlertid glukose, slik at dette ikke kan ha hatt betydning for utfallet. Veterinæren har videre etter beste evne fulgt opp pasienten, og han tilrådde eieren at valpen skulle innlegges på NVH. Rådet kan derfor ikke se at veterinær Y har handlet uaktsomt.

Rettsrådet vil for øvrig bemerke at eier selv må ta ansvaret for at hunden ikke ble innlagt på NVH for eventuell videre behandling, og for at det gikk så lenge som en uke før den ble behandlet videre hos veterinær.