SAK NR. 1452: VAKSINERING AV DREKTIG TISPE

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2010
Referansesaker:
SAK NR. 1452: VAKSINERING AV DREKTIG TISPE

Rettsrådets uttalelse:

Den 12.01.09 ble en drektig kooikerhund tispe vaksinert med Rabisin (mot rabies) og Nobivac DHPPi (mot smittsom diaré, valpesyke, leverbetennelse og kennelhoste) ved R Dyreklinikk AS ca. 1 ½ uke før ventet fødsel (22.01.09). I alt fem av åtte valper var dødfødte eller døde (hhv en uke og 14 dager) etter fødsel. Flere av dem hadde lav fødselsvekt, og de to som døde senere, vokste sent. Den 09.03.09 ble det påvist positivt herpesvirus titer (1:160) hos tispa. To av valpene ble sendt inn og ble obdusert ved Veterinærinstituttet (12.03.09). Hos den ene valpen ble det ikke påvist patoanatomiske forandringer, mens det hos den andre ble det påvist forandringer i flere organer. Det ble konkludert med at det forelå en utviklingsanomali i blodkarene. I foreliggende sak er det spørsmål om svaktfødte, dødfødte eller ikke levedyktige valper kan skyldes vaksinering med disse vaksinene i siste del av drektigheten.

Rettsrådet vil bemerke følgende:

Det foreligger ikke informasjon om at tispa fikk noen form for negativ vaksinereaksjon de påfølgende dagene etter vaksinasjonen. Det er ikke angitt om denne tispa ved tidligere vaksinasjoner har hatt negative reaksjoner på vaksiner. Den har hatt to normale drektighetsforløp med levende valper tidligere.

Begge vaksiner som ble brukt i dette tilfellet, kan ifølge vaksineprodusentene brukes ved drektighet. Produsentene av begge vaksiner opplyser under ”Interaksjoner” at det ikke foreligger informasjon om eventuelle bivirkninger ved samtidig bruk av andre vaksiner. Dette burde tilsi en viss forsiktighet når en kombinerer flere vaksiner. Imidlertid gir ikke foreliggende obduksjonsrapport fra VI holdepunkter for at valpene døde pga eventuelle negative konsekvenser av vaksinasjonen. Utviklingsmisdannelsene hos valpene har oppstått tidlig i fosterstadiet, dvs. før det tidspunktet i drektigheten da tispa ble vaksinert.

Rettsrådet finner derfor at det ikke er sannsynlig årsakssammenheng mellom vaksinasjonen og det at valpene døde.