SAK NR. 1456: KLAGE ETTER FØDSELSHJELP PÅ KATT

Kategori:
119
Dyr:
116
År:
2010
Referansesaker:
SAK NR. 1456: KLAGE ETTER FØDSELSHJELP PÅ KATT

Rettsrådets uttalelse:

Hellig birma, hunnkatt, 7 år gammel, måtte ha fødselshjelp da fødselen stoppet opp etter at det var født en levende kattunge. Eier konsulterte veterinær X ved R dyreklinikk. Hun undersøkte katten og tok et røntgenbilde for å undersøke om det lå et foster som hindret videre progresjon av fødselen. Veterinæren vurderte å starte med vaginal stimulering og ga en injeksjon med véstimulerende legemiddel (oxytocin), hvoretter en død kattunge ble født. Ny oxytocininjeksjon ga ikke noe resultat, og det ble derfor besluttet å ta keisersnitt.

Eier har klaget på at veterinær X tok et unødig røntgenbilde. Videre mener hun at keisersnitt ikke ble foretatt raskt nok, og at dette er årsak til at tre kattunger døde.

Rettsrådet vil bemerke følgende:

I foreliggende tilfelle gikk det ca 13 timer fra første kattunge ble født til keisersnitt ble foretatt. Normalt skal fødselen hos katt være over i løpet av ca. 6 timer, men det er ikke uvanlig at det hos katter oppstår en pause i fødselen. Det kan skje under ellers normale fødsler, men årsaken kan også være at det ligger en død kattunge uten egenbevegelser i fødselskanalen. I dette tilfellet viste røntgenundersøkelse at kattungene lå i livmoren. Etter at katten hadde født en død unge, ble det foretatt keisersnitt, noe som var indisert fordi man da måtte regne med at det kunne være nedsatt levedyktighet på de kattungene som fremdeles lå i uterus. Det var lite tegn til liv hos de to gjenværende kattungene som ble tatt ut i forbindelse med keisersnittet. Det ble forsøkt gjenoppliving, men uten at dette førte fram.

Røntgenbilder vil vise hvorvidt kattungene ligger i normal posisjon for fødsel, og Rettsrådet mener det var korrekt av veterinæren å ta dette bildet. En ultralydundersøkelse kunne i tillegg ha vist hvorvidt det var liv i kattungene, noe som også ville ha støttet beslutningen om å ta keisersnitt på et tidligere tidspunkt.

Rettsrådet mener at veterinæren kan kritiseres for å ha ventet for lenge fra katten kom inn til det ble tatt keisersnitt. Rådet er imidlertid usikker på om denne tidsfaktoren har vært avgjørende for at tre kattunger døde. Det er derfor vanskelig å påvise en årsakssammenheng mellom tidspunktet for keisersnittet og det at kattungene døde.