SAK NR. 1462: KLAGE PÅ VETERINÆRBEHANDLING AV DREKTIG TISPE – FØDSEL

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2010
Referansesaker:
Saken er innsendt av hundens eiere
SAK NR. 1462: KLAGE PÅ VETERINÆRBEHANDLING AV DREKTIG TISPE - FØDSEL

Det ble ifølge veterinær X redegjørelse sett flere fosterblærer, men bare én levende valp (svarbrev fra daglig leder Y ved R Dyreklinikk datert 04.06.09). Terminen for fødsel ble beregnet til 17.05.09 (63 dager fra 1. paring), men tispa hadde blitt paret tre ganger hhv. 15.03, 16.03 og 18.03. Forrige gang tispa fødte hadde hun valpet på 65. dagen etter paring opplyses det i X’s redegjørelse.

Eier skriver i sin redegjørelse 11.08.09 at hun regner seg for å være en erfaren oppdretter. Da tiden for fødsel nærmet seg målte hun rektaltemperaturen flere ganger og noterte flere temperaturfall, samt etterfølgende stigninger til normaltemperatur. Videre noterte hun seg de kliniske symptomer for blokkingsfasen av fødselen, slik som pesing, graving og uro. Da disse symptomer opphørte, og fødselen ikke fortsatte til neste fase, fikk hun mistanke om at noe var galt, selv om hun kjente fosterbevegelser gjennom bukveggen hos tispa. Den 20.05.09 (66 dager etter 1. paring og 63 dager etter siste paring) kontaktet hun telefonisk R Dyreklinikk og fikk snakke med veterinær Z. Eier kom inn til klinikken, og veterinærene Z og Æ foretok en klinisk undersøkelse av hunden. De kjente en valp langt fremme i buken. Etter vaginal eksplorasjon mente Z at det var blokking, og eier og hund ble sendt hjem for å avvente videre utvikling. Eier kjente samme kveld fosterbevegelser i buken hos tispa.

Da fødselen likevel ikke progredierte, og eier mislyktes i å få kontakt med veterinær Z, tok hun den 21.05.09 kontakt med S veterinærkontor. Veterinær Ø tok ultralyd og røntgen og påviste èn valp, men registrerte ikke tegn til hjerteslag. Keisersnitt ble utført. Valpen var død, dødsstivhet var inntrådt, og det var noe misfarging av valp og livmor. Ifølge veterinærens journal av 21.05.09 var tispa var noe ustabil i narkosen. Tispa ble sendt hjem med eier etter operasjonen.

Eierne, ved B, (brev av 11.08.09) klager på feilbehandling av tispa og ber Rettsrådet vurdere om R Dyreklinikk er erstatningsansvarlig på dette grunnlag.

Rettsrådet vil bemerke følgende:
Veterinærene Z og Æ kjente bare én valp ved bukpalpasjon den 20.05.09. Det ble da ikke foretatt røntgen eller ultralydsundersøkelse og heller ikke foretatt fullstendig vaginal inspeksjon med spekulum. Veterinæren antok at fødselen ikke var kommet i gang, og hunden ble sendt hjem. Rettsrådet er uenig i veterinær Z’s vurdering at man kunne avvente situasjonen. Tispa hadde hatt temperaturfall før forventet valping, hun hadde ifølge eier vært urolig og vist tegn på at fødselsveien var i ferd med å blokkes for deretter å roe seg ned igjen. Dette skjedde ett døgn før hunden ble undersøkt første gang. Slike svingninger i temperaturen i oppblokkingsfasen kan være tegn på fødselshindring, eksempelvis pga vésvekkelse. Vésvekkelse er ikke uvanlig hos tisper med bare én valp og hos eldre tisper. Disse forhold burde veterinæren ha tatt med i sin vurdering av pasienten. Rettsrådet mener derfor at undersøkelsen og vurderingen av pasienten var mangelfull.

Det forelå indikasjon for keisersnitt allerede om kvelden den 20.05.09. Rettsrådet mener derfor at veterinær Z har handlet uaktsomt ved ikke å ta keisersnitt eller henvise til en klinikk hvor keisersnitt kunne blitt utført. Det er sannsynlighetsovervekt for at valpen kunne ha overlevd dersom keisersnittet hadde vært utført senest den 20.05.09. Det er således en påregnelig årsakssammenheng mellom den uaktsomme handling og det at valpen døde. Rettsrådet er på bakgrunn av ovennevnte av den oppfatning at veterinæren er erstatningsansvarlig for eiers eventuelle økonomiske tap.