SAK NR. 1476: KJØPSTVIST HEST

Kategori:
112
Dyr:
97
År:
2010
Referansesaker:
SAK NR. 1476: KJØPSTVIST HEST

Rettsrådets uttalelse:

Saken gjelder en hoppe ”L”, Hannoveraner, født i 2000. Hesten ble kjøpt i månedsskiftet oktober/november 2009. Etter at hesten ble solgt, har kjøper gjennom sin andre veterinær X anført feil og mangler ved hesten. Kjøperen har derved framsatt krav om prisavslag. Selger har henvendt seg til Det veterinærmedisinske rettsråd for å få ”en veterinærfaglig vurdering om hvorvidt hesten ble solgt med de fysiske skavanker påvist av veterinær X, og om disse kan utløse en eventuell prisreduksjon”.

Hesten hadde ifølge selger en gaffelbåndsskade som var avhelet. Dette var oppgitt i kjøpekontrakt som fulgte med hesten ved transport til kjøper. Hesten ble undersøkt av veterinær Y like før salget etter oppdrag fra kjøper (jf kjøpekontrakt undertegnet av kjøper den 11.11.09). Veterinæren fant ingen feil eller mangler. Han bemerket at hesten var inntået på begge forbein og hadde lette galler i begge bakbein.

Kjøper var ikke fornøyd med hesten da den var vanskelig å ri, og hun kontaktet veterinær X. I epikrise datert 19.12.09 fra veterinær X hevder hun at hesten har uheldige bygningstrekk på forbeina og har underhals. Videre hevdes det at hesten har karperygg. Det er også beskrevet muskelømheter, stive bevegelser og ”låsninger” i ryggsøyla.

Rettsrådet vil bemerke:

Det at hesten hadde et uheldig bygningstrekk på forbeina (inntået) og hadde fylning i distale seneskjede på bakbeina (galler), var redegjort for av kjøpers veterinær Y i veterinærattesten datert 09.11.09, og var således kjent for kjøper. Underhals som et isolert bygningstrekk har etter Rettsrådets skjønn ingen betydning for hestens bruk.

Da veterinær X undersøkte hesten ca 6 uker senere (19.12.09), fant hun at hesten hadde tendens til karperygg. Karperygg kan være et bygningstrekk, men kan også oppstå som følge av at hesten har smerte i ryggsøylen. I begge tilfelle vil tilstanden være synlig. Rettsrådet legger til grunn at denne tilstanden ikke kunne være utpreget i kjøpsøyeblikket da veterinær Y ikke bemerket dette da han undersøkte hesten den 09.11.09. Øm muskulatur kan oppstå akutt, men kan også utvikle seg over tid. Ømhet kan påvises ved palpasjon, men kan vanskelig tilbakedateres.

Såkalte ”låsninger” i ryggsøylen er ingen veterinærmedisinsk diagnose. Veterinær X, som også utfører kiropraktisk behandling av hester, har overfor Rettsrådet utdypet at hesten etter kjøpet hadde hypomotilitet i diverse ledd i ryggsøyle, skulderledd, haser og framknær. Hypomotilitet (nedsatt bevegelighet) i ledd er etter Rettsrådets skjønn ikke mulig å diagnostisere ved en vanlig klinisk undersøkelse hos veterinær. Den kliniske betydningen for hesten er også vanskelig å angi. Rettsrådet kan vanskelig uttale seg om eller tilbakedatere diagnoser som ikke er basert på konvensjonell veterinærmedisinsk kunnskap og veterinærmedisinsk diagnostiske metoder.

Rettsrådet kan derfor ikke se at det forelå veterinærmedisinske diagnoser hos denne hesten som kan tilbakedateres til før salgstidspunktet, og som kan gi grunnlag for et mangelskrav.