SAK NR. 1493: HOPPE I FØDSEL – KEISERSNITT. KLAGE PÅ VETERINÆRBEHANDLING

Kategori:
245
Dyr:
97
År:
2011
Referansesaker:
SAK NR. 1493: HOPPE I FØDSEL - KEISERSNITT. KLAGE PÅ VETERINÆRBEHANDLING

Rettsrådets uttalelse:

Frieserhoppe, L, f. 2002, var drektig med forventet fødsel den 05.04.10. Veterinær ble tilkalt den 02.04.10 ca kl 13.00, fødselen var begynt, og eieren mistenkte at noe var galt. Hun hadde ringt flere veterinærer og fikk til slutt tilkalt veterinær X som kom til stedet etter kort tid. X undersøkte hoppas fødselsveier og fant at det forelå en fødselshindring fordi føllet lå med tilbakeslått hode. Han forsøkte å forløse hoppa, men lyktes ikke i dette.

Veterinær X tok kontakt med sin kollega, veterinær Y, for assistanse og ba om at hoppa kunne komme inn til R hesteklinikk for videre fødselshjelp. Y hadde imidlertid ikke vakt. I samråd med Y ble det utlevert legemiddelet (Zoletil® inj) fra R hesteklinikk, slik at hoppa kunne legges i narkose på stallen. Etter at X i samarbeid med en annen veterinær, Z, likevel ikke lyktes i å forløse hoppa på stallen, ble den transportert til R hesteklinikk, der den ankom klokken 17.00. Veterinær Y stilte opp og foretok keisersnitt. Operasjonen var ferdig kl 22.00, og hoppa ble lagt i oppvåkningsboks. Eieren overvåket hoppa hele natten, men hoppa kom seg ikke på beina. Den ble avlivet den 03.04.10 etter en faglig vurdering av veterinær Y.

Rettsrådet vil bemerke at tilbakeslått hode er en komplisert holdningsfeil fordi plassforholdene i fødselsveiene blir vesentlig forverret i forhold til ved normal framoverrettet hodeholdning. Veterinær X gjorde det han kunne da han tilkalte assistanse og skaffet nødvendige legemidler. Til tross for at veterinær Y ikke hadde vakt, tilbød han seg å foreta keisersnitt ved R hesteklinikk. Ifølge Y’s redegjørelse var keisersnitt eneste mulighet for å redde hoppa, da fødselsveiene var trange og påkjente etter en langvarig manuell fødselshjelp. Keisersnitt på hest er en omfattende og risikofylt operasjon. Klinikkens prosedyrer må sies å ha vært adekvate, tatt i betraktning at dette var en akutt hendelse utenom vaktberedskap.

Rettsrådet mener at veterinær Y og R hesteklinikk ikke kan lastes for at hoppa måtte avlives. Rettsrådet kan således ikke se at R hesteklinikk har brutt dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet eller § 14 om å yte nødvendig nødhjelp.