SAK NR. 1498: KEISERSNITT OG TANNBEHANDLING HUND – FORSVARLIG VIRKSOMHET

Kategori:
245
Dyr:
115
År:
2011
Referansesaker:
SAK NR. 1498: KEISERSNITT OG TANNBEHANDLING HUND - FORSVARLIG VIRKSOMHET

Rettsrådets uttalelse:

Sak 1:
Chihuahua tispe, L, var drektig med 4 valper, ifølge ultralydundersøkelse den 11.01.10. Fødselen startet 16.01.10, og tispen fødte to levende valper uten problemer hjemme hos eier. Den neste valpen som kom, var dødfødt, og deretter stanset fødselen opp. Eier hadde flere ganger hatt telefonisk kontakt med veterinær X ved R for å få råd, da eier aldri hadde hatt en drektig tispe før. Da fødselen stanset opp, ble veterinæren igjen kontaktet, og eier ble bedt om å komme til klinikken med hunden. Der ble det utført keisersnitt, og det ble konstatert dystoki forårsaket av at den gjenværende valpen satt fast i fødselskanalen. Valpen var tilsynelatende livløs uten hjerteslag da den ble forløst, men veterinæren lyktes å få i gang hjerteaksjon og respirasjon ved intensiv behandling. Valpen ble overvåket en stund, fikk noen dråper råmelk, og diet selv før den ble sendt hjem, men var svakere enn de to andre som var født. Eier fikk ifølge veterinærens redegjørelse (03.10.10) instruksjon om å legge valpen til juret, slik at den fikk die. Valpen døde imidlertid senere etter å ha blitt bitt i hodet av tispa.

Eier hevder i sin klage at fødselen burde ha vært satt i gang på et tidligere tidspunkt, alternativt, at det burde vært foretatt keisersnitt på termin, slik at alle fire valpene kunnet vært reddet.

Rettsrådet vil bemerke:

Et hvert operativt inngrep innebærer en viss risiko, og det bør derfor ikke foretas keisersnitt på friske dyr hvor det ikke foreligger faglige indikasjoner. I denne aktuelle situasjonen var veterinæren tilgjengelig på telefon og ga faglige råd til hundeeier underveis og foretok keisersnitt da fødselen stoppet opp.

Hos unge førstegangsfødende tisper som har fått keisersnitt, er det ikke uvanlig at disse avviser valpene, og spesielt dersom valpen er svak. Stress pga oppvåkning fra anestesien kombinert med uerfarenhet kan medføre at tispa skader valper enten på grunn av at den forsøker å flytte på valpen, eller at den forsøker å eliminere en valp som ikke oppfører seg som de andre. Det at tispa beit i hjel valpen, er derfor å betrakte som et uhell som veterinæren ikke kan lastes for.

Rettsrådet kan ikke se at veterinæren har handlet i strid med de kravene til forsvarlig virksomhet som stilles i dyrehelsepersonelloven.