SAK NR. 1501: KLAGE PÅ BEHANDLING AV KATT MED BRUDDSKADE

Kategori:
119
Dyr:
116
År:
2011
Referansesaker:
SAK NR. 1501: KLAGE PÅ BEHANDLING AV KATT MED BRUDDSKADE

Den hadde fått et skap over høyre forben den 13.03.10 og vært halt etter dette. Det ble påvist brudd proksimalt i radius og ulna i høyre forben. Katten ble behandlet av veterinær X. Det ble lagt på en skinne, og det ble gitt beskjed om at katten måtte komme tilbake for kontroll etter en uke. Eier ventet imidlertid i to uker før brudd og skinne ble kontrollert, denne gang hos veterinær Y på S Dyreklinikk, den 29.03.10. Eier ble også informert om at katten måtte følges opp videre. Ved kontroll på T Dyreklinikk foretatt av veterinær Z den 14.04.10, en måned etter skaden, ble eier informert om at skinnen hadde vært for kort til å gi tilstrekkelig stabilitet, og at katten burde opereres. Dette ble, ifølge journalen, utført ved Z Dyreklinikk den 03.05.10.

Saken er innsendt av R Smådyrklinikk med anmodning om Rettsrådets vurdering av behandlingen foretatt der den 15.03.10.

Rettsrådets vurdering:
Det framgår av de vedlagte røntgenbilder at skinnen har vært noe kort. Bildene tatt 15.03.10 etter at skinnen er lagt på, viser dislokasjon i bruddendene med en overlapping på ca 1 cm. I og med at bruddendene lå ved siden av hverandre og ikke var i kontakt, ville tilhelingen ta uforholdsmessig lang tid. Bruddet burde derfor ha vært operert, men det var ikke uforsvarlig å se det an i en uke, slik R Smådyrklinikk har notert i journalen.

Det er anført i R Smådyrklinikk sin journal at man ved første kontroll etter en uke ville diskutere avliving, eller kirurgisk behandling hvis ikke tilstanden var tilfredsstillende, men i og med at eier aldri kom tilbake til klinikken, falt denne muligheten bort.

Behandlingen ved første gangs konsultasjon var ikke optimal, og operasjon ville ha vært det beste, men det var ikke uforsvarlig å avvente vurderingen av videre behandling til den anbefalte kontrollen etter en uke. R Smådyrklinikk ble ikke gitt anledning til å vurdere resultatet av sin innledende behandling eller mulighet å revurdere sin opprinnelige beslutning og foreta operasjon. Manglende oppfølging av de råd veterinærene ved R Smådyrklinikk ga, er eiers ansvar. Eier må således bære ansvaret for den videre utvikling av skadetilfellet.