SAK NR. 1514: VURDERING AV TIDSPUNKT FOR KEISERSNITT PÅ KATT

Kategori:
119
Dyr:
116
År:
2011
Referansesaker:
SAK NR. 1514: VURDERING AV TIDSPUNKT FOR KEISERSNITT PÅ KATT

Eier oppsøkte R dyreklinikk avdeling S den 05.01.11. Katten var tydelig drektig uten at paringstidspunktet var kjent. Det ble opplyst at katten hadde gjennomført to normale drektigheter tidligere. Ved klinikken ble det tatt røntgenbilder av buken, og det ble funnet ett foster. Ifølge klinikkens journal ble det anslått at fødsel kunne ventes om 1-2 uker.

Den 10.01.11 ble katten videreformidlet fra R dyreklinikk avdeling S til R dyreklinikk avdeling T med ønske om vurdering av keisersnitt pga blødninger fra kjønnsåpningen de siste 2-3 dager og fordi det bare var blitt påvist ett foster. Fostervann var ikke observert, og det var ikke tegn til veer. I journalen framgår det at kattens almenntilstand var upåvirket og at den ikke hadde melk i juret. I veterinær Xs redegjørelse til Rettsrådet er det anmerket at vulva var tørr. Det er ikke nevnt i redegjørelsen eller i journalen om hunkatten ble undersøkt vaginalt den 10.01.

Ultralyd påviste et levende foster med god hjerteaktivitet. Nytt røntgenbilde viste ifølge journalen begynnende ossifisering, og veterinærene konkluderte med at fosteret ikke så fullgått ut. Ifølge journalen av 10.01.11 er det angitt «Avventer en uke, kanskje så mye som to». Etter en nærmere vurdering av bildene tatt den 05.01.11 og 10.01.11 fant veterinærene at de likevel ikke hadde kvalitetsmessig godt nok grunnlag til å fastsette fosterets utviklingstrinn. De forsøkte derfor å kontakte eier per telefon og SMS den 11.01.11 for å avtale tidspunkt for ny røntgenundersøkelse om tre dager, men det lyktes ikke å få kontakt med eier.

Den 14.01.11 fikk R dyreklinikk beskjed fra eier om at katten var overført til oppdretter i U, og at oppdretters veterinær hadde foretatt keisersnitt denne dagen. Ifølge denne veterinærens journal var det foretatt ultralydundersøkelse, og konstatert ett dødt foster. Katten var ikke allmenpåkjent. Det ble registrert lite fostervæske ved ultralydundersøkelsen. Ved keisersnittet ble det avdekket et foster i begynnende oppløsning, og veterinæren journalførte at fosteret ”har tydelig vært dødt noen dager”.

Eier hevder på grunnlag av dette at keisersnitt burde vært utført den 10.01.11.

Rettsrådets vurdering
Pasienten er journalført med ulikt navn hos R dyreklinikk og veterinæren som opererte, men Rettsrådet legger til grunn at det er samme individ.

Veterinæren ved R dyreklinikk avdeling T foretok en klinisk undersøkelse inkl. ultralyd og røntgen av buk. Imidlertid mener Rettsrådet at vagina burde vært undersøkt nærmere på grunn av opplysninger om blødninger fra kjønnsåpningen. Blødninger fra kjønnsåpningen kan indikere abort, for tidlig fødsel eller fødsel etter normal drektighetslengde. Ved blødning omkring fødselstidspunktet anbefales keisersnitt. I dette tilfellet var imidlertid paringstidspunktet ukjent slik at det var vanskelig å vurdere om situasjonen kunne avventes. Fordi katten var allment upåvirket, det ikke var melk i juret, og at veterinærene hadde vurdert ut fra røntgenbildene at det var for tidlig for fødsel, mener Rettsrådet at veterinærene ikke kan kritiseres for å ha avventet situasjonen.

Rettsrådet er forelagt en cd-rom med sidebilde buk. Bildet er av middels teknisk kvalitet og for dårlig til å kunne angi eksakt fosterets utviklingsstadium. Det å fastsette alder på et foster ved røntgenundersøkelse av buk er vanskelig og forutsetter i alle fall god kvalitet på bildene. R dyreklinikk avdeling T tok konsekvensen av dette og tok initiativ til ytterligere oppfølging uten å få tak i eier.

De beskrevne funn gjort på operasjonsdagen endrer ikke Rettsrådets synspunkt på de vurderinger som ble gjort den 10.01.11.

Rettsrådets konklusjon
Rettsrådet kan på bakgrunn av ovennevnte ikke se at veterinærens behandling og oppfølging av katten var uforsvarlig i henhold til dyrehelsepersonelloven § 23.