SAK NR. 1521: HUND DØD ETTER TANNBEHANDLING

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2011
Referansesaker:
SAK NR. 1521: HUND DØD ETTER TANNBEHANDLING

Rettsrådets uttalelse:

Saken gjelder klage på R Dyrehospital vedrørende hund som døde etter tannbehandling. Klager anfører at hun klager på hele klinikken. Klinikkens redegjørelse til Rettsrådet er undertegnet veterinærene X og Y, som også er oppført i journalen som behandlende veterinærer.

Schæfer hannhund, 10 år gammel, var til tannrens/kontroll ved R Dyrehospital den 04.07.11. Behandlende veterinær X renset tenner og påviste periodontitt og skade på flere tenner. Han anbefalte tanntrekk av flere tenner dagen etter av hensyn til hundens helse og velferd. Tidspunktet ble også anbefalt fordi en veterinær med spesialkompetanse innen tannbehandling da ville være på klinikken. Preoperative blod- og urinprøver ble tatt, og hunden ble undersøkt klinisk. Ekstraksjon av 8 tenner forløp iflg journalen uproblematisk. Behandling av hunden for hypotensjon under anestesi ble imidlertid journalført.

Hunden ble sendt hjem med resept på tramadol (Tramadol®) som smertestillende middel da NSAID ikke kunne gis fordi den var under behandling med prednisolon. Hunden hadde i mange år (siden 2005) vært behandlet med prednisolon og salazopyrin fordi den hadde atopi og kronisk lymfocyttær/plasmacyttær kolitt.

Ifølge eieren var hunden slapp ved hjemkomst og blødde dessuten mye fra munnen. Ved henvendelse til veterinæren fikk eier til svar at de skulle overse blødningen, men komme til klinikken neste dag dersom hunden fortsatt blødde. Eier reiste til klinikken neste dag fordi hunden var i svært dårlig form og fortsatt blødde fra munnen. Eier hadde heller ikke fått til å gi verken de smertestillende tablettene (tramadol), eller hundens vanlige tabletter (prednisolon og salazopyrin). Ved undersøkelsen den 06.07.11 fant veterinær Y at hunden hadde høy feber (rektaltemperatur 41,6 oC), var apatisk og ataktisk, det ble registrert blødning fra munnen, tachykardi og forøket respirasjonsfrekvens. Senkningsreaksjonen var også forhøyet. Ifølge veterinærens vurdering tydet dette på sepsis, og behandling ble startet. Det ble gitt væske, antibiotika og metadon intravenøst. Hunden responderte dårlig på behandlingen og døde. Veterinæren anfører i sin journal av 06.07.11 at dødsårsaken sannsynligvis var sirkulasjonssvikt og hjertestans på grunn av blodtrykksfall.

Rettsrådets vurdering
Fjerning av tannstein kan gi en viss grad av bakteremi. I dette tilfellet ble det i tillegg foretatt et omfattende tanninngrep på en eldre hund som var under immunosuppressiv behandling. Dette skulle medført at det ble administrert antibiotika profylaktisk.

Når det gjelder antibiotikaprofylakse ved kirurgiske inngrep, er mange av de retningslinjene som brukes i veterinærmedisinen, basert på studier fra humanmedisin. Det viktigste prinsippet for god antibiotika profylakse er høy nok dose til å etablere terapeutiske konsentrasjoner i det vevet der inngrepet skal foretas. I Guide to antimicrobial use in animals, Eds. Guardabassi, Jensen & Kruse, Blackwell Publishing 2008 (kapittelet: «Guidelines for antimicrobial use in dogs and cats») er det fem typer kirurgiske inngrep der antibiotikaprofylakse anbefales:

Inngrep med varighet >90 min
Elektive ortopediske inngrep
Tarmkirurgi med risiko for anastomoselekkasjer
Store sår i hud/muskulatur («lacerations»)
«Dentistry associated with severe periodontal disease or immunocompromised patients»
Det ble heller ikke igangsatt antibiotikabehandling umiddelbart etter tannekstraksjonen.

Hunden ble ikke vurdert undersøkt og behandlet senere på kvelden da eieren meldte fra om at hunden var slapp og blødde fra munnen. Dette forsinket en mulig effektiv antibiotikabehandling. Videre kan Rådet ikke utelukke at hunden i tillegg til en septikemi fikk en Addison’s krise. Hunden fikk etter det Rettsrådet kan se ut fra journalene, verken prednisolon eller annet glukokortikoid på tre dager siden siste behandling med prednisolon ble gitt søndag 03.07.11.

Rettsrådets konklusjon
Rettsrådet mener det er kritikkverdig at veterinærene ved R Dyrehospital ikke sørget for at hunden ikke fikk nødvendig tilførsel av legemidler som opprettholdt glukokortikoidnivået. Videre mener Rettsrådet at veterinærene burde ha gitt profylaktisk antibiotikabehandling og tatt hunden inn til behandling da eier ringte inn sin bekymring om kvelden etter inngrepet. Veterinærene har dermed handlet i strid med dyrehelsepersonelloven §§ 13 og 23 om forsvarlig virksomhet.