SAK NR. 1545: VALP – BRUDD – FEILDIAGNOSE?

Kategori:
119
Dyr:
115
År:
2013
Referansesaker:
SAK NR. 1545: VALP - BRUDD - FEILDIAGNOSE?

Eier ringte R Dyreklinikk for å rådføre seg og fikk beskjed om å møte opp i kontortiden dersom tilstanden forverret seg.
Dagen etter møtte eier og hund opp på S Dyreklinikk. Veterinær X ved S Dyreklinikk fant ingen brudd på røntgenbildene som ble tatt av hundens venstre bakben, og beskrev skaden for eier som en vridningsskade. Benet ble bandasjert, og hunden ble sendt hjem. Bandasjen skulle sitte på i tre dager.

Veterinæren videresendte røntgenbildene til veterinær Y (S Dyreklinikk i T) som på bildene oppdaget to brudd i leggbenet. Denne skaden medførte behov for bandasjering av benet i 6 uker for å redusere bruk av foten og dermed unngå operasjon. Dette ble meddelt eier pr telefon.

Det ble flere ekstra besøk og henvendelser i etterkant fordi bandasjen stadig falt av. Eier valgte også å bandasjere selv ved flere tilfelle fordi kostnadene ved hyppige veterinærbesøk ble store.