SAK NR. 1574: HUND – BRUDD FRAMBEN

Kategori:
245
Dyr:
115
År:
2013
Referansesaker:
SAK NR. 1574: HUND – BRUDD FRAMBEN

Rettsrådets uttalelse:

«A» pådro seg et brudd av radius/ulna i høyre framben den 04.05.12. Hunden var da 10 måneder gammel. Årsaken til bruddet er ikke oppgitt. Eier oppsøkte veterinær X ved R Dyreklinikk da eiers faste veterinær ved S Dyreklinikk ikke hadde vakt denne kvelden.

Veterinær X undersøkte hunden og tok røntgenbilde av høyre framben. Bildet viste diafysebrudd nedre del av radius/ulna. Bruddet var dislokert. Ifølge veterinærens journal ble bruddet reponert, og det ble lagt på en bandasje inkludert Hexelitskinne. Hunden ble sendt hjem samme kveld. Resept på smertestillende tabletter (carprofen -Rimadyl®) ble sendt med. Hunden var svært urolig gjennom kvelden og natten, og eier oppsøkte derfor veterinær Y ved S Dyreklinikk dagen etter. Det ble tatt nye røntgenbilder, og eier ble informert om bruddets tilstand og muligheten for behandling. Hunden ble operert samme dag, og osteosyntese vha plate/skruer ble foretatt. Operasjonen var vellykket, og bruddet avhelet uten komplikasjoner.

 

Rettsrådets vurdering

Rettsrådet har bedømt det medsendte bildematerialet. Rådet vil innledningsvis bemerke at et lukket brudd av radius/ulna, slik det framstår av de vedlagte bilder, er mulig å behandle konservativt, dvs ikke-operativt ved bruk av immobiliserende bandasje. Forutsetningen for konservativ behandling er imidlertid at bruddet er korrekt reponert, at det er tilnærmet fullstendig kontakt mellom bruddendene, og at aksen er korrekt i alle plan. Behandlingstiden er 5-6 uker og det er anbefalt å skifte bandasjen ukentlig for å unngå trykkskader og sårdannelse.

Hos en så ung hund kan imidlertid immobilisering av muskler og ledd i så mange uker ha uheldige konsekvenser. Operativ behandling av et slikt brudd med bruk av plater/skruer er det som anbefales da rekonvalesenstiden er kort, og hunden kan bruke muskulatur og ledd like etter operasjonen. Risikoen ved operasjon er liten og det oppstår sjelden komplikasjoner.

Veterinær X skriver i sin e-post av 06.05.12 til eier at «Dersom bruddet blir stabilisert vil det gro selv om det ikke skulle være perfekt reponert». Kontrollbildet tatt etter pålegging av immobiliserende bandasje viser at det ikke er kontakt mellom bruddflatene, dvs. at en av de viktige forutsetningene for konservativ heling er ikke til stede. Behandlingsmetoden i dette tilfellet er således ikke i overenstemmelse med aktuelle lærebøker i ortopedi.

Veterinær X har i dette tilfellet behandlet bruddet av radius/ulna feilaktig. Han burde dessuten ha orientert eier om behandlingsalternativer, jf plikten i dyrehelsepersonelloven § 22 til uoppfordret å gi dyreeier slik informasjon. Det finnes andre dyreklinikker i R Dyreklinikks nærhet, og han kunne ha henvist kasus dit etter at han selv hadde foretatt en midlertidig stabilisering av bruddstedet natten over.

Rettsrådets konklusjon

Rettsrådet mener veterinær X har handlet faglig uforsvarlig etter dyrehelsepersonelloven §§ 13 og 23. Han har heller ikke overholdt informasjonsplikten i dyrehelsepersonelloven § 22.