SAK NR. 1601 HUND – PATELLAFRAKTUR – OPERASJON

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2014
Referansesaker:
HUND – PATELLAFRAKTUR - OPERASJON

Rettsrådet har fått forelagt en klage på veterinær X fra A, eier av hunden «E», whippet tispe f. 26.08.11. Eier A klager på behandling/etterbehandling av en skade hunden pådro seg den 15.04.14.

 

Bakgrunn

Skaden oppsto da hunden løp fritt i skogen den 15.04.14 og da den kom tilbake til eieren, kunne den ikke belaste venstre bakben. Det var en flenge i huden ved venstre kneledd. Veterinær Y ved klinikk R undersøkte hunden klinisk og tok røntgenbilde av det skadete venstre kneleddet. Det ble diagnostisert patellaskade. Veterinær Y henviste hunden for operasjon ved klinikk S etter telefonisk kontakt med veterinær X. Eier kom med hunden til klinikk S den 16.04.14, og veterinær X diskuterte skaden med eier etter å ha sett røntgenbildene. Eier fikk, ifølge redegjørelse i klagebrevet av 04.07.14, beskjed om at det var et komplisert brudd, og at det ikke var sikkert at det ville gå bra. Hunden ble, etter eiers ønske, operert ved klinikk S samme dag.

 

I journalen beskrives det at frakturen ble reponert og fiksert. Det ble beskrevet at det var god forbindelse mellom frakturendene, og det ble derfor ifølge veterinær X ikke tatt et postoperativt kontrollbilde. Det ble gitt muntlig informasjon om hvordan hunden skulle behandles av eier postoperativt. Eier fikk dessuten med en skriftlig instruksjon med forholdsregler de skulle ta etter operasjonen, men denne omhandlet operasjon for patellaluksasjon. Oppfølging og etterbehandling skulle gjøres ved klinikk R. Hunden kom likevel tilbake til klinikk S den 28.04.14 for kontroll (12 dager postoperativt). Ved denne kontrollen beskrev veterinær X ut fra røntgenbildet at frakturendene ikke hadde noen forbindelse. Det foreligger ingen beskrivelse i journalen av de kliniske symptomene ved denne kontrollen.

 

Eier fikk tilbud om reoperasjon av hunden ved klinikk S men valgte heller å få dette utført ved klinikk T. Reoperasjonen ble diskutert og planlagt på klinikk T den 29.04.14 og utført den 30.04.14. Det ble besluttet å sette på en ekstern fiksering i tillegg til Kirschnerwire og cerclage på selve patella.

 

Etterbehandlingen ble fulgt opp ved klinikk T Hunden var ifølge journal av 25.08.14 haltfri i skritt og trav. Etterbehandlingen inkluderte også langvarig fysioterapibehandling.

 

Rettsrådets vurdering

Veterinær X ved klinikk S viser i sin redegjørelse til operasjonsprosedyre beskrevet i sin kirurgiske lærebok ”A Guide to Canine and Feline Orthopaedic Surgery”, og mener å ha fulgt denne. I beskrivelsen fra læreboken poengteres det at strekkrefter i bruddstedet må tas i betraktning, og at dette kan oppnås ved metoder som minimaliserer bevegelse i kneleddet. Veterinær X har ikke hensyntatt dette forholdet i sitt metodevalg. Det er heller ikke lagt avstivende skinne postoperativt, og eier fikk beskjed om at moderat mosjon var forsvarlig og var positivt for bentilhelingen. Utlevert postoperativ beskrivelse for patellaluksasjon er ikke egnet for tilfeller med patellafraktur. Ved kontrollen den 28.04.14 er det tatt røntgenbilde med flektert (bøyd) kneledd uten sedasjon av hunden. Veterinær X har således ikke hatt fokus på nødvendigheten av å begrense uønskede strekkbelastninger på bruddstedet. Operasjonsprosedyren og postoperative tiltak har ikke vært tilfredsstillende, og disse manglene har hatt vesentlig betydning for negativt utfall og nødvendigheten av ny operasjon.

 

Rettsrådets konklusjon

Rettsrådet mener at veterinær X ved sin behandling av pasienten har brutt dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet.