SAK NR. 1613 HUND – LAMMELSER I BAKPART

Kategori:
Dyr:
Hund
År:
2015
Referansesaker:
HUND – LAMMELSER I BAKPART

Saken er sendt inn til rettsrådet i e-post av 15.01.15 fra eier av hunden «E», som ble behandlet av veterinær X ved klinikk R i S. Eier A ønsker rettsrådets vurdering av veterinær Xs behandling av hunden. Eier A ønsker også en vurdering av om hundehotellets eier kontaktet dyrlegen for sent.

 

 

Bakgrunn

Hunden «E», en flatcoated retriever f.27.03.05 tilhørende eier A, var oppstallet på hundehotell i T da eieren var i U. Innehaveren av hundehotellet, B, oppdaget at det var noe galt med bakparten til «E» om morgenen den 16.11.14. Situasjonen forverret seg utover dagen, og eier A ble da oppringt sent samme kveld for å få bekreftet ønske om veterinærundersøkelse denne kvelden. Dette ønsket eier A, og innehaveren av hundehotellet tok da samme kveld kontakt med veterinær X ved klinikk R i S.

 

Veterinær X beskriver i sin journal av 16.11.14 at hunden nesten ikke kunne stå/gå, og at refleksene på bakbenet (ikke beskrevet hvilke) var svake, samt at lårmusklene og bakre del av rygg var ømme. Pulsasjonen i A. femoralis var svak, særlig på høyre side, og bakbena føltes kalde. Røntgenundersøkelse ble foretatt av lumbosakral- og hofteområdet. Det foreligger papirkopi av sidebilder (lumbosacral/hofte) og dorsoventralbilde av lumbosakral/hofteområdet.

 

Tentativ diagnose iht journal av 16.11.14 var motorisk parese/paralyse bakben grunnet fibrocartilaginous emboli (FCE).

 

Veterinær X meddelte eier om funnene over telefon. Veterinær X fortalte også om den symptomatiske behandlingen X kunne gi (akupunktur/massasje) på bakgrunn av funnene. Eier A ble informert om at dette var et komplisert kasus som egentlig burde henvises for CT/MR undersøkelse. Da det ikke var mulighet for slik diagnostikk i nærheten, ble de enige om å fortsette den symptomatiske behandlingen som var startet ved klinikken.

 

Eier A hentet hunden hjem den 17.11.14, men ringte veterinær X den 19.11.14 og fortalte at hunden hadde blitt verre. Veterinær X reiste hjem til eier A for å undersøke hunden og avlivet hunden den 20.11.14.

 

Eier A ber om rettsrådets vurdering av røntgenbildene tatt av veterinær X, samt om dyrehotellets eier B skulle ha kontaktet veterinær på et tidligere tidspunkt.

 

 

Rettsrådets vurdering

Rettsrådet har vurdert de innsendte røntgenbilder og vil bemerke følgende:

Det er ingen patologiske forandringer å se på de røntgenbildene som er forelagt rettsrådet (papirutskrift). Kvaliteten på disse bildene er tilfredsstillende. Det må bemerkes at bildene ikke er merket med hundens navn/ID.

 

Det foreligger ingen journalført beskrivelse av smertesymptomer hos hunden som ledet til den tentative diagnosen FCE (trombe/emboli) i ryggmargen. For å kunne bekrefte denne diagnosen sikkert er det vanlig å utføre CT/MR undersøkelse for å utelukke andre patologiske forandringer (blødninger, prolaps og svulster). Diagnosen er stilt på grunnlag av de kliniske symptomene og mangel på patologiske forandringer i/ved ryggvirvlene på røntgenbildene. I journalsystemet vil det plasseres under: Motorisk parese/paralyse av bakbensmuskulatur grunnet multifokale forandringer i nervesystemet. Dette er forandringer som ikke nødvendigvis er synlig på et røntgenbilde.

 

CT/MR utstyr var ikke tilgjengelig i denne regionen av landet, og det ville uansett ta tid å få utført dette under de rådende praktiske omstendigheter (helligdag, avstand til klinikk med avansert diagnoseutstyr).

 

Behandling av FCE er konservativ/symptomatisk. I dette tilfellet oppsto lammelsen akutt og symptomene progredierte raskt. Grunnlaget for å foreta avlivning er ikke nærmere beskrevet, men det virker ikke som det har vært uenighet om denne beslutningen. Obduksjon av hunden ville kunne bidratt til å stille spesifikk diagnose.

 

Når det gjelder veterinær Xs behandling, mener rettsrådet at X responderte raskt og tok imot hunden som akuttkasus. Den kliniske undersøkelsen og diagnostikk som ble utført, synes adekvat. Vedlagte røntgenbilder gir ikke en forklaring på hundens problemer, men dette er heller ikke en uvanlig situasjon med denne type akutte symptomer. Det er fra veterinær Xs side igangsatt symptomatisk behandling (akupunktur) innenfor det diagnostiske grunnlaget som forelå. Rådet vil bemerke at det i tillegg burde vært igangsatt medisinsk smertebehandling.

 

Hundehotellets eier, B, har etter forskrift om dyrepensjonater § 7 nr 3 plikt til oppsøke veterinær så snart det anses nødvendig. Ut fra anamnese og beskrevne symptomer i veterinær Xs journal av 16.11.14, mener rådet at hundehotellets eier B har oppsøkt akuttvakten innen rimelig tid.

 

Rettsrådets konklusjon

Rettsrådet finner i likhet med veterinær X at det ikke kan påvises patologiske forandringer på oversendte røntgenbilder. Undersøkelsen og behandlingen av hunden «E» var forsvarlig i henhold til dyrehelsepersonelloven § 23.