SAK NR. 1617 HEST – VENEBETENNELSE (TROMBOFLEBITT) – INJEKSJON

Kategori:
Dyr:
Hest
År:
2015
Referansesaker:
HEST – VENEBETENNELSE (TROMBOFLEBITT) – INJEKSJON

Mattilsynet, Region R, mottok en klage på veterinær X fra hesteeier A etter veterinær Xs behandling av As hest. I brev 02.05.15 til rettsrådet ber Mattilsynet rådet om å vurdere hvorvidt veterinær X ved behandlingen av hesten handlet i strid med dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet.

 

Bakgrunn

Veterinær X ble tilkalt av eier A lørdag den 27.12.14 da hennes hest «E», en 10 år gammel Westfaler hoppe, ble observert som «nedstemt» i luftegården. Den spiste ikke og hadde ifølge eier smerter i mageregionen. Da veterinær X ankom, la X inn en veneflon i V. jugularis, denne ble festet med sutur, og 50 ml metamizol (Vetalgin®)ble injisert intravenøst gjennom veneflonen. Eier A skriver i sin redegjørelse av 13.01.15 at veneflonen ble satt inn uten at området ble barbert og/eller desinfisert. Prosedyre for innlegging av veneflon (klipping, desinfeksjon) er ikke beskrevet i journalen.. Veterinær X bekrefter i sin redegjørelse av 10.03.15 at X ikke klippet og desinfiserte med alkohol før innlegging av veneflon. Imidlertid ble det tørket av med våtserviett for rengjøring av spener/jur. Veterinær X skriver videre at X mener det er usikkert om klipping og desinfeksjon med alkohol hadde endret resultatet.

 

Eier A fikk beskjed om selv å gi hesten renset parafin peroralt. Hesten kviknet noe til etter behandlingen og drakk en bøtte med vann. Veterinær X forlot stallen, og lot hesten stå med veneflonen inne i åren.

 

Dagen etter fjernet hestens eier A veneflonen etter instruks fra veterinær X, og hesten var i form de påfølgende tre dagene. Tirsdag den 30.12.14 hadde hesten en hevelse på halsen i området der veneflonen ble lagt inn, og veterinær X ble tilkalt på nytt. Hesten hadde da ifølge journalen en kroppstemperatur på 38,7 °C, og den var berøringsøm over hevelsen. Den ble da behandlet med penicillinprokain intramuskulært (Penovet®) og flunixin meglumin (Finadyne®) intravenøst. Veterinær X skrev også ut resept på trimetoprim/sulfadiazin (Norodine®) og meloxicam (Metacam®) til peroral etterbehandling en gang pr. døgn. Hesten var ikke særlig bedre dagen etter, og veterinær X så til hesten, men ingen ytterligere behandling ble gitt. Torsdag den 01.01.15 kontaktet hesteeier en annen veterinær som forskrev videre behandling med trimetoprim/sulfadiazin (Norodin®), men da med administrasjon to ganger i døgnet. Hesten ble gradvis bedre i løpet av de påfølgende dagene.

 

Mattilsynet ønsker rettsrådets vurdering av om det var kritikkverdig å gi metamizol (Vetalgin®) som en 50 ml bolusinjeksjon intravenøst og ikke som intravenøs infusjon («drypp»). Det henvises til Felleskatalogen over preparater i veterinærmedisinen der det i monografiteksten er angitt at preparatet skal gis langsomt intravenøst, og at det ikke bør gis subkutant eller intramuskulært pga faren for lokal irritasjon.

 

Rettsrådets vurdering

Ved innlegging av veneflon skal innstikkstedet klippes, vaskes og desinfiseres for å forhindre innføring av smittestoff. Ved kortvarig (få timer) bruk av veneflon på ikke allment påkjente dyr er risikoen for komplikasjoner lavere enn ved bruk over lengre tid (døgn) eller på allment påkjente dyr som ikke er hospitalisert.

 

I dette tilfellet ble ovennevnte prosedyre ikke fulgt, og dette er etter rådets mening den mest sannsynlige årsaken til at hesten fikk en venebetennelse (tromboflebitt).

 

Etter rådets oppfatning er det ikke sannsynlig at hesten har fått en tromboflebitt fordi metamizol har blitt gitt for raskt intravenøst. Dersom preparatet gis for raskt, er det angitt i Felleskatalogen over preparater i veterinærmedisinen at det er «risiko for sjokk». Hesten hadde ingen sjokksymptomer.

 

Rådet mener det var forsvarlig å gi metamizol (Vetalgin®) som en bolusinjeksjon og ikke som drypp. Rettsrådet finner det kritikkverdig at veterinær X ikke klippet, vasket og desinfiserte innstikksstedet før innlegging av veneflonen, og at veterinær X ved dette ikke handlet forsvarlig i henhold til dyrehelsepersonelloven § 23.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X fulgte ikke forsvarlige prosedyrer ved innlegging av veneflon i dette tilfellet. Veterinær X har med dette ikke handlet forsvarlig i henhold til dyrehelsepersonelloven § 23.