SAK NR. 1638 HUND – FREMMEDLEGEMEHund

Kategori:
Dyr:
Hund
År:
2016
Referansesaker:
HUND – FREMMEDLEGEME

Rettsrådet mottok et brev fra eier A datert 23.02.16 med klage på utført behandling av hennes valp hos klinikk R. Klagen ble også sendt til Mattilsynet, Region S den 21.02.16.

 

Bakgrunn

Valpen «E», blandingsrase, 13 uker, kom inn for undersøkelse og behandling den 12.02.16 grunnet oppkast av slim og en liten stein. Ved ankomst til klinikken hadde valpen en del slim rundt munnen. Veterinær X ga hunden parafinløsning, som den kastet opp igjen. Det ble tatt røntgenbilder av buk, og det ble påvist en liten stein (målt til 7- 8 mm etter uttak) i ventrikkelen. Veterinær X diskuterte med kollega veterinær Y, og de anbefalte å operere hunden straks. Veterinærene opplyser i sin etterfølgende redegjørelse datert 14.03.16 at valpens påkjente allmenntilstand tilsa at operasjon var nødvendig. Etter operasjonen ble hunden sendt hjem samme dag. Eier fikk med resept på karprofen (Rimadyl®) og amoxicillin (Clamoxyl® vet 40 mg).

 

Valpen ble dårlig dagen etter, den 13.02, og fikk også nevrologiske symptomer. Eierne kontaktet klinikk R og ble bedt om å komme dit. Valpen fikk ved ankomst væskebehandling intravenøst og kvalmestillende legememiddel, maropitant (Cerenia®). Ifølge eiers redegjørelse ble det diskutert om hunden skulle behandles videre hjemme eller om den skulle henvises. Eier valgte å reise til klinikk S for videre behandling. Hunden hadde ved ankomst til klinikk S blitt dårligere, var slapp, siklet mye og hadde nevrologiske avvik.

 

Eier klager på følgende:

Beslutningsgrunnlaget for å operere valpen
Manglende informasjon om risiko ved operasjonen
Hjemsendelse av valpen etter kontrollen dagen etter operasjonen
Behandling med NSAID (karprofen) til en valp som er nyoperert i magesekken

Rettsrådets vurdering

Journalen fra operasjonsdagen 12.02.16 gir i for liten grad en beskrivelse av hundens tilstand som begrunner behov for hasteoperasjon. Journalen av 12.02.16 er dessuten ”Sist oppdatert” den 15.02.16, det vil si etter at problemene postoperativt oppsto.

 

Rettsrådet mener at det var en forhastet beslutning å operere denne pasienten tatt i betraktning at fremmedlegemet var svært lite (<1cm), og at det fortsatt befant seg i magesekken. Hvis pasienten var så slapp og påkjent som beskrevet ved journaltilføyelsen den 15.02, ville intravenøs væskebehandling i kombinasjon med annen støttebehandling og overvåkning av tilstanden, vært adekvat. Undersøkelse, behandling og eventuell henvisning burde derfor ha vært utført i stedet for å velge operasjon.

 

Eier hevder å ikke ha fått tilstrekkelig informasjon om risiko ved det kirurgiske inngrepet. Rettsrådet er forelagt skjema «Oppstalling- burlapp» hvor eier har signert på informasjon om risiko ved bedøvelse og operasjon. Det foreligger uenighet mellom eier og veterinær om hvorvidt ytterligere informasjon om risiko og komplikasjoner ved dette inngrepet er kommunisert. Rettsrådet kan derfor ikke ta stilling til om informasjonen er tilstrekkelig i dette tilfellet.

 

Når det gjelder alternativene hjemsendelse eller henvisning av hunden på kontrollen dagen etter operasjonen, er det noe motstridende opplysninger mellom eier og veterinær. Det ble journalført den 13.02.16 at hunden kunne komme inn på klinikk S, og eier valgte å ta hunden med dit.

 

Bruk av det smertestillende og betennelsesdempende legemiddelet karprofen (Rimadyl® vet) eller andre NSAIDs må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hos normale valper over 6 uker kan karprofen brukes som smertestillende og betennelsesdempende legemiddel. Rettsrådet går ut fra at hovedhensikten med behandlingen var å lindre postoperative smerter. Andre smertestillende legemidler og administrasjonsmåter kunne ha vært vurdert, men det er ikke tilstrekkelig dokumentert at bruk av karprofen i dette tilfellet var kontraindisert.

 

Rettsrådets konklusjon

Rettsrådet mener det var uforsvarlig i henhold til dyrehelsepersonelloven §23 å operere valpen da den kom inn den 12.02.16. Journalen av 12.02.16 er ufullstendig og godtgjør ikke i tilstrekkelig grad bakgrunnen for å operere hunden og angir heller ikke hvilken informasjon eier har fått i tilknytning til inngrepet. I tillegg er det gjort vesentlige tilføyelser i ettertid. Journalen tilfredsstiller derfor ikke kravet til journalføring etter journalforskriftens § 4.