SAK NR. 1641 HUND – KEISERSNITT

Kategori:
Dyr:
Hund
År:
2016
Referansesaker:
HUND - KEISERSNITT

Rettsrådet er anmodet av Mattilsynet avdeling R om vurdering i en tilsynssak angående veterinærene X og Y ved klinikk S. Bakgrunn for saken er at Mattilsynet har mottatt en klage fra dyreeiere A og B angående påstått feilbehandling av hund i forbindelse med keisersnitt.

 

Bakgrunn

Eier brakte tispa, engelsk bulldog, «E», født 2011, til veterinær X ved klinikk S for kontroll den 10.02.15 på dag 57 i drektigheten. Ved røntgenundersøkelsen ble det ifølge utskrift fra sykehistorien (datert 10.02.15) påvist fire (mulig fem) valper. Eier ble informert om forventet fødsel den 15.02.15 +/- 1 dag, og ble bedt om å følge med på rektaltemperaturen. Hunden peste mye ved besøket. Ved hjemkomst var temperaturen ifølge eiers redegjørelse 37,3 C.

 

Eierne tok kontakt pr telefon den 12.02.15 og fortalte om en urolig natt der tispa hadde hatt temperaturfall (36,6° C), og ikke hadde vist noen matlyst på kvelden den 11.02.15. Veterinær X informerte om at dette ikke var tegn på nær forestående fødsel da det ikke var veer og ikke utflod, og fordi temperaturfallet ikke var større. Veterinæren ba eier ringe tilbake dersom det ble progresjon i fødselssymptomer.

 

Den 13.02.15 ringte eierne og fortalte om grønlig, slimet utflod, men ikke veer. De ble da bedt om å komme til klinikk S. Ifølge journal av 13.02.15 opprettet av veterinær X, ble det iverksatt keisersnitt som startet ca. kl. 0945. Keisersnittet ble utført av veterinær Y, men ifølge Ys redegjørelse til Mattilsynet, utførte Y den kirurgiske delen av keisersnittet samen med veterinær X (jamf Vedlegg 2. Uttalelse og journal fra veterinær Y til Mattilsynet, datert 05.06.15). Veterinær X skriver i sin redegjørelse datert 14.04.15 at veterinær X var «steril medhjelper» til minst den første valpen var ute og at X godkjente lukkesåret i uterus før X forlot rommet. Første valp ble forløst ca. kl.09.50. Tre valper var levende, en død, og denne lå med hodet i cervix. Den døde valpen hadde ascites og løsnet pels, noe som ifølge journalen av 13.02.15 tydet på at den hadde vært død noen timer. Operasjonen ble avsluttet kl.11.35, og tispa og valper ble sendt hjem kl.13.15.

 

Natt til den 14.05.15 informerte eierne per telefon om forverret allmenntilstand, og at tispa peste og var urolig. Dette fortsatte ut over dagen, og eier tok telefonisk kontakt med veterinær X flere ganger. Ved siste telefonhenvendelse opplyste eier at de så et ben i fødselsåpningen. Veterinær X bad eierne om å trekke ut valpen selv, siden X var en time unna. Tispa presset til slutt ut en død valp.

 

Rettsrådets vurdering

Rettsrådet mener at veterinærenes vurdering av hunden i forkant av fødselen var adekvat. På bakgrunn av undersøkelsen foretatt den 10.02.15 (på dag 57), og symptomene som ble observert de kommende dagene, var det korrekt å avvente ny undersøkelse.

 

I forbindelse med keisersnittet overså veterinær Y en valp i fødselsveien. Når et inngrep av denne art besluttes, med den risiko og belastning det innebærer for pasienten, må prosedyrene være av en slik kvalitet at slike feil ikke kan forekomme. Det er godtgjort at veterinær X var tilstede og assisterte ved keisersnittet, men rettsrådet har ikke tilstrekkelig faktagrunnlag til å uttale seg om veterinær X rolle i forbindelse med kontroll av fødselsveiene.

 

Rettsrådets konklusjon

Rettsrådet mener at veterinær Y ved klinikk S har brutt dyrehelsepersonelloven § 23 om forsvarlig virksomhet da veterinær Y unnlot å forsikre seg om at det ikke var gjenværende valper i fødselsveien.