SAK NR. 1706 HUND – VURDERING OG BEHANDLING

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2019
Referansesaker:
HUND - VURDERING OG BEHANDLING

Det veterinærmedisinske rettsråd mottok den 20.09.18 en sak fra klinikk R i S. Saken gjelder en klage fra en kunde på behandling og vurdering av en hund.

 

Bakgrunn

Hunden E, en 9 år gammen Riesenschnauzer tispe, eier A, ble brakt inn til klinikk R i S om kvelden fredag den 24.08.18. Hunden ble undersøkt og behandlet av veterinær X.

Hundens eier var på helgetur i utlandet, og det var eiers sønn som passet hunden og kom med den til klinikken. Hunden var på slutten av løpetiden. Ifølge hundepassers beskrivelse hadde den ikke villet spise, vært litt slapp, tisset inne to ganger, og om ettermiddagen samme dag ble den «plutselig veldig rar». Hunden kollapset i resepsjonen på klinikken. Klinisk undersøkelse viste ifølge journalen puls på 140/min, kraftig røde slimhinner, temperatur 39,7 °C, og ved bukpalpasjon var den noe øm og anspent i buken. Hunden hadde en «moderat stor knudret jusvulst i 3.kjertel høyre side». Det ble tatt ut blodprøve som viste forhøyet CRP og ellers lite avvik. Ultralyd buk viste «Tubulær fylt struktur med hyperekkogent innhold. Forenlig med moderat fylt uterus.»

 

Veterinær X stilte diagnosen pyometra, og siden hundens almenntilstand var så dårlig, anbefalte hun at hunden ble stabilisert over natten, og operasjon foretatt dagen etter. Intravenøs væskebehandling med Ringeracetat ble startet, og hunden ble gitt det smertestillende legemiddelet metadon.

 

Veterinær X hadde telefonisk kontakt med eier A i utlandet, og eier A ønsket ikke operasjon. Eier A hadde hatt flere hunder tidligere med diagnosen av pyometra. Disse hadde blitt behandlet med antibiotika med godt resultat, og eier ønsket derfor heller antibiotikakur. Veterinær X frarådet dette og mente hunden måtte opereres eller avlives. Da klinikken stengte kl. 21.00, ble hunden henvist til klinikk T i S hvor den ble stabilisert med væskebehandling over natten.

 

Dagen etter var hundens almenntilstand normal. Etter en del diskusjon med eier ble hunden behandlet med antibiotika og sendt hjem. Ifølge eiers redegjørelse ble hunden undersøkt av deres faste veterinær etter helgen, og det kunne ikke påvises væske i livmoren da. Hunden fullførte antibiotikakuren og er nå frisk. Rettsrådet har verken mottatt journaler fra klinikk T eller eiers faste veterinær.

 

Eier stiller følgende spørsmål:

 

Var diagnosen rett?
Er det forsvarlig etisk/økonomisk å utføre en omfattende operasjon på en 9 år gammel hund som også lider av svulster i jurene (godartet eller ondartet?). Antibiotika må være en bedre løsning i et slikt tilfelle.

 

Rettsrådets vurdering

Diagnosen pyometra stilles vanligvis i tiden etter løpetid, men en akutt endometritt kan også oppstå i forbindelse med løpetiden. Livmorbetennelse kan oppstå akutt eller typisk med et mer snikende forløp som manifesterer seg ca. en måned etter løpetiden. De funn som ble gjort ved klinisk undersøkelse og ultralyd ved klinikk R i S, gjorde diagnosen livmorbetennelse sannsynlig. Hunden responderte godt på væskebehandling, og da den forlot klinikken var temperaturen normal. Ut fra de opplysninger veterinær X hadde da hunden kom inn til klinikken, finner rettsrådet at de undersøkelser og den behandlingen som ble igangsatt, var nødvendige og adekvate.

 

Den anbefalte behandlingen av pyometra, som innebærer en pussfylt livmor og ofte sterk toksisk påvirkning på dyret, er ovariehysterektomi. Behandling av pyometra med antibiotika krever en langvarig behandling med bredspektret antibiotika, samt hormonbehandling for å holde livmorhalsen åpen. Hunder som har hatt pyometra, vil ofte få det igjen, enten rett etter avsluttet antibiotikakur, eller ved en senere løpetid. De fleste hunder er over 7 år før de får diagnosen pyometra. Gjennomsnittlig levealder på riesenschnauzer er angitt til 12-15 år, så i dette tilfellet var ikke hundens alder så høy at en operasjon ikke var forsvarlig. Jursvulster er ikke uvanlig på tispe, og ikke en grunn til å la være å operere en hund med pyometra med mindre jursvulstene er konstatert maligne.

 

De siste årene er det stadig større fokus på restriktiv bruk av antibiotika, og det er et ønske om å bruke minst mulig antibiotika både på mennesker og dyr. Ved diagnosen pyometra vil en operasjon kurere tilstanden permanent, mens en antibiotikakur vil i en del tilfelle kunne kurere hunden, men med risiko for residiv og ytterligere antibiotikabruk. Ut fra dette anser rettsrådet at veterinær X vurdering og anbefaling kvelden 24.08.18 for å være i tråd med gjeldende anbefalinger for diagnosen pyometra.

 

Rettsrådets konklusjon

Veterinær X ved klinikk R i S har ikke handlet uforsvarlig i henhold til lov om dyrehelsepersonell § 23.