SAK NR. 1713 HUND – FØDSELSHJELP

Kategori:
 
Dyr:
Hund
År:
2019
Referansesaker:
HUND - FØDSELSHJELP

Det veterinærmedisinske rettsråd (rettsrådet) er i e-post fra eiere A den 11.01.19 bedt om å vurdere om veterinær X ved klinikk S handlet forsvarlig ved fødselshjelp på deres hund.

 

Bakgrunn

A, eier av hunden E, en irsk setter, tispe født 01.11.11, tok kontakt per telefon med klinikk S ved veterinær X fredag 30.11.18. Hunden hadde da hatt lav temperatur siden tirsdag, men den hadde nå steget til normalt nivå igjen. Tispa var drektig og hadde ifølge eiers opplysninger blitt paret 3 ganger; 26.09.18, 28.09.18 og 30.09.18. Progesteron ble målt underveis, og ut fra disse målingene hadde eier konkludert med at den midterste paringen, den 28.09.2018, var «den teoretisk riktige dagen i drektigheten».

 

Hunden hadde ikke hatt kull tidligere. Eier beskrev at tispa den 30.11.18 var rolig, at den slikket seg på juret, og at den urinerte og hadde avføring oftere enn normalt. Veterinær X rådet eier til å avvente. Eier var også i kontakt med veterinær X pr telefon lørdag 01.12.18. Etter samtalen har veterinær X journalført: «ingen endring, hunden er rolig. Dag 64, anbefaler å se an.»

 

Mandag 03.12.18 var eier igjen i telefonisk kontakt med veterinæren. Hunden var da fortsatt rolig og viste ingen tegn til å være i fødsel. På ettermiddagen samme dag sendte eier en video av hunden til veterinær X, som har journalført: «tispa har små trekninger i bukmuskulatur som ser ut til å følge respirasjonen. Hunden er fortsatt helt rolig og det er ingen økt sliming. Eier kjenner liv av valper.»

 

Tirsdag 04.12.18 var hunden til undersøkelse hos veterinær X. Eier ønsket ultralyd for å se om valpene hadde det bra. Tispa var rolig igjen, men det var ifølge eier mindre aktivitet i buken. Veterinær X har journalført: «noe hoven i vulva, svak sliming, var noe urolig i går. Klinisk ua, hjertefrekvens rolig, rolig resp» Det ble tatt ultralyd, og veterinæren har journalført: «fostre ser normale med UL, ser høy hjertefrekvens på et foster, puls ca 200.» Veterinær X valgte å avvente.

Onsdag 05.12.18 kom eier inn med hunden på nytt for ultralyd. Veterinær X kunne da ikke finne hjerteslag på to av valpene, og det ble besluttet å ta keisersnitt umiddelbart. Det ble tatt ut 5 døde valper. En av valpene var liten og misdannet. Alle valpene ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon. Obduksjonsrapporten konkluderte med diagnose granulomatøs pneumoni, forenlig med mekoniumaspirasjon.

 

Eier klager på at hunden ikke ble tatt inn til undersøkelse på et tidligere tidspunkt og at keisersnitt ikke ble foretatt før valpene var døde.

 

Rettsrådets vurdering

Dersom man legger progesteronmåling til grunn, og konkluderer ut fra disse målingene at hunden ble drektig på den midterste paringen, den 28.09.18, vil dag 63 i drektigheten være 30.11.18.

 

Keisersnittet ble tatt på dag 66 dersom befruktning skjedde 30.09.18 eller på dag 70 dersom befruktning skjedde 26.09.18. Tispa hadde ikke hatt kull tidligere og var syv år, noe som regnes som høy alder for førstegangsfødende tispe og som medfører økt risiko for komplikasjoner.

 

Tisper får normalt et fall i temperaturen i dagene før fødselen. Hvor mye temperaturen går ned og hvor lenge dette varer er individuelt, og varierer med størrelse på tispa og antall valper. Det er vanlig at fødselen kommer i gang 12-36 timer etter at temperaturen stiger igjen. Ut fra dette var det ikke kritikkverdig å avvente flere tegn på fødsel enn kun temperaturstigning den 30.11.18, dag 61/65.

 

Mandag 03.12.18 om kvelden viste tispa tegn til fødsel med noe som kunne ligne veer. Da det ikke var noen progresjon i fødsel dagen etter, burde keisersnitt senest vært tatt tirsdag 04.12.18. Dette var dag 66/70 etter mulig befruktning, og med en unormal utvikling av forløpet på en førstegangsfødende tispe med høy alder var det en forhøyet risiko for at tispa ikke ville føde normalt. Rettsrådet finner det på denne bakgrunn kritikkverdig at veterinær X ikke utførte keisersnitt tirsdag 04.12.18. Etter rettsrådets oppfatning må forholdet anses som et brudd på kravet til forsvarlig virksomhet i dyrehelsepersonelloven § 23 nr 3, om plikten til å sikre kvaliteten på sine tjenester.

 

Journalene er generelt knappe og mangelfulle. Etter rettsrådets oppfatning tilfredsstiller de ikke kravene i journalforskriften §4.

 

Rettsrådet tar ikke stilling til økonomiske forhold mellom partene.

 

Konklusjon

Veterinær X har ved ikke å utføre keisersnitt senest den 04.12.18 brutt kravet til forsvarlig virksomhet i dyrehelsepersonelloven § 23 nr 3.

 

Veterinær Xs journalføring er ikke i samsvar med kravene i journalforskriften § 4.