SAK NR. 1380 HUND – SKADE I BAKBEIN

Langhåret collie tispe f. 02.08.05, L, kom 20.03.06 inn til undersøkelse ved R Dyreklinikk, fordi den i følge eieren haltet på venstre bakben.

SAK NR. 1433: HUND MED NYDANNELSER I HUD – KLAGE PÅ VETERINÆRBEHANDLING

En bichon frisé, tispe, 14 år gammel fikk fjernet multiple nydannelser i huden den 04.07.07 hos veterinær X ved R veterinærkontor.

SAK NR. 1450: ERSTATNINGSKRAV ETTER AVLIVING AV HEST

Saken gjelder hesten L, Dølehest, alder ikke oppgitt. Veterinær X ved R Dyreklinikk, tilså hesten den 18.04.08.

SAK NR. 1412: TANNBEHANDLING HEST

Rettsrådet har i brev fra eier A blitt bedt om en uttalelse om tannbehandling av to år gammel amerikansk quarterhorse, hoppe,L.

SAK NR. 1435: HUND DØD I FORBINDELSE MED RØNTGENUNDERSØKELSE – KLAGE PÅ VETERINÆRER

Hund død i forbindelse med røntgenundersøkelse – klage på veterinærer

SAK NR. 1385: HUND DØD ETTER OPERASJON – OVARIEHYSTEREKTOMI

Leonberger tispe L, 7 år, (f.17.10.99) ble undersøkt 04.08.06 av veterinær X ved R Dyreklinikk på grunn av unormalt håravfall

SAK NR. 1398: HUND – SPYTTCYSTE SAK NR. 1398: HUND – SPYTTCYSTE

Det veterinærmedisinske rettsråd mottok i brev av 08.02.07 fra A på vegne av hundeeier B en klage på veterinær Xs behandling av spyttcyste hos blandingshund, tispe, L, f.12.02.02.

SAK NR. 1424: HUND MED BITTSKADER – BRUDD PÅ LOV OM DYREHELSEPERSONELL SAK NR. 1424: HUND MED BITTSKADER – BRUDD PÅ LOV OM DYREHELSEPERSONELL

Dyrehelsepersonelloven: Hund med bittskader

NR. 1413: FORSVARLIG VIRKSOMHET

Etter at uttalelsen var avgitt mottok Rettsrådet tilleggsspørsmål fra Mattilsynet med anmodning om å vurdere om informasjon til dyreeier er i samsvar med dyrehelsepersonelloven § 22 og om taushetsplikten etter dyrehelsepersonelloven § 20 er overtrådt.

SAK NR. 1378: TISPE MED FØDSELSKOMPLIKASJONER OG DØDE VALPER

Saken er innsendt av hundeeier som ber om Rettsrådets vurdering av den fødselshjelp veterinæren utførte på hennes tispe.

SAK NR. 1545: VALP – BRUDD – FEILDIAGNOSE?

Natt til 03.09.12 ble valpen L, 12 uker gammel, staffordshire bullterrier, hann, tråkket på av en større hund og fikk en skade i venstre bakben som gjorde at den haltet på benet.

SAK NR. 1568: BEHANDLING OG OPPFØLGING AV HUND – HALTHET

Hunden L, storpuddel, hannhund, 10 år, hang fast i en hestevogn og skadet venstre framben den 04.11.12.

SAK NR. 1567: HUND – BEINBRUDD

Hunden L, shetland sheepdog, tispe, f. 25.04.12, tilhørende A, ble sluppet ut for lufting den 25.11.12.

SAK NR. 1375: KATT DØD ETTER KEISERSNITT/OVARIEHYSTEREKTOMI

Saken er innsendt av Mattilsynet som ber om Rettsrådets vurdering av om kravet til forsvarlig virksomhet er overholdt i forbindelse med en klagesak der en katt døde etter en operasjon.

SAK NR. 1399: FORSVARLIG VIRKSOMHET – INNSYNSRETT I JOURNAL

Saken er innsendt av Mattilsynet etter mottatt klage fra hundeeier som stiller spørsmål ved indikasjon for operasjon for fremmedlegeme, bruk av smerteplaster, samt om veterinæren har utvist en oppførsel og holdninger som bidrar til skade omdømmet til dyrehelsepersonell.

SAK NR. 1415: TANNBEHANDLING AV HEST

Saken er innsendt av Mattilsynet med anmodning til Rettsrådet om å vurdere om tannekstraksjonen er utført i henhold til gjeldende regelverk.

SAK NR. 1404: HOPPE – REKTALISERING – PERFORASJON AV TARM

Saken er innsendt av veterinær som ber om Rettsrådets faglige vurdering av det oppdrag han utførte på en hest (rektalisering) ved rutinekontroll av kjønnsveier i forbindelse med inseminering.

SAK NR. 1376: TANNBEHANDLING HUND – TRUKKET 18 TENNER

Saken er innsendt av Mattilsynet som ber om Rettsrådets vurdering av flere forhold i tilknytning til en klagesak på en veterinær der en hund fikk trukket 18 tenner.

SAK NR. 1464: KLAGE PÅ VETERINÆRBEHANDLING AV KATT – URINSTEIN

Saken er innsendt av Mattilsynet som hadde mottatt klage på veterinærbehandling av en katt

SAK NR. 1472: KLAGE PÅ VETERINÆRBEHANDLING AV HUND (OPPKAST)

Hunden L, beagle hannhund, født 10.05.02, ble fôret som vanlig om morgenen den 25.10.09, og ble transportert ut i jaktområdet.